J. Zezulka – Biologická energie

 Biologická energie je prokázána.V těle vytváří fysiologické i patologické pochody, podléhá změnám a sama změny vytváří.V těle tvoří tělesný silový systém, který je napadnutelný chorobou právě tak, jako tělo nebo psychická složka. Josef Zezulka