CESTA SPOLEČENSTVÍ ŽIVOTA

CESTA SPOLEČENSTVÍ ŽIVOTA

Najdeš-li rovnováhu citu a rozumu.. najdeš sebe.

Vše co bylo, je a bude trvá v nekonečném „TEĎ“.

Nejvyšším „duchovním stavem“ je prosté a harmonické BYTÍ.

Vše je se vším provázáno, jsme buňkou jednoho velkého „těla“ – ŽIVOTA „Jak nahoře, tak dole“.

Jen ve svém nitru najdeš Jednotu – JSEM KAŽDÝ, VŽDY A VŠUDE.

Výše uvedené myšlenky jsou podstatou Cesty Společenství života, které dne 30.3.2024 slaví své dvanácté „narozeniny“ a noví členové se (pokud mají zájem) mohou přidat ke společenství.

Podstatou směřování společenství je prvořadě rovnováha citu a rozumu, poznávání (žití) dle životních zákonitostí a rozvoj kritického myšlení. Znakem společenství je květ Života (BYTÍ) – znak aktivní duchovní cesty (já-vše). Snad tato organizace bude ku prospěchu všem co chtějí naplnit své bytí harmonií ve službě celku od A-Ž.

Ač samotná organizace a její stanovy určují rámec a „myšlenkový gen“, tím nejdůležitějším budou vždy především samotní členové společenství a jejich aktivní vývoj (vlastní změna) a naplňování bytí v harmonii s Životem, stanovami společenství a nejvyšší Boží existencí – vyšším duchovním řádem. 

Společenství Života z.s. vychází a v rovnováze (citu a rozumu) se snaží naplnit podstatu filosofie Bytí J. Zezulky. A to nejen myšlenkově (duchovně), ale i v samotných stanovách a preambuli (tedy i formálně). Společenství Života z.s. je první a k dnešnímu dni jediná státem schválená organizace, která v rovnováze a čistotě (bez vazeb či deformovaných vlivů starobylých kultur a náboženství) ctí a naplňuje podstatu filosofie bytí přinašeče vědění Josefa Zezulky.

 

Členství v Společenství Života má dvě roviny: 

1) „Vnitřní“(nosnou), kde každý člen bratrstva (společenství) musí sám v hlubokém vnitřním vroucím klidu dne 30.3. („den otevřeného nebe“) přísahat a slíbit věrnost zásadám společenství, nejvyšší duchovní existenci a rovnováze bytí. Adept třikrát vyřkne přání: „Toužím a závazně slibuji celým svým vědomím a bytím sloužit Společenství Života“. Samozřejmou podmínkou členství je čistota bytí (vegetariánství, abstinence alkoholu či jiných drog atd. viz např. článek odkaz ZDE).  A též „desatero poznání a zásad Společenství Života viz. níže video).

2) „Vnější“(formální) – členem Společenství Života z.s. se může po vnitřním slibu stát každý dle stanov Společenství.

Odkaz – STANOVY SPOLEČENSTVÍ 

A-Ž www.spolecenstvizivota.cz