Člověče, co vlastně hledáš?

Člověče, hledáš snad peníze, moc, slávu?.. ale nic z toho si sebou na druhý břeh nevezmeš.

To vše tu jednou zanecháš, to vše je bezcenné.

Vzpomeň si, tam v hlubokém klidu. Pravý domov, to místo jsi dobře znal.. tvé bohatství.

Vrátíš se domů, nebo zůstaneš stále „bezdomovcem“?

Z labyrintu iluzí do ráje srdce.

Jsem každý, vždy a všude.

Já jsem – JE – cesta. pravda a život.

A-Ž 21.6.2023 Ponta do Sol

„Já jsem“

Myšleno „vnitřní JÁ“ (též hluboké vědomí, vnitřní bytost, duchovní srdce, nitro atd.).

„Já jsem“ je jádrem našeho ducha, zdrojem vnitřního hlasu, našim domovem a jediným „pevným bodem“.

Hluboké vědomí („já jsem“) je naší pamětí, kde se ukládají hluboké prožitky. Vědomé a vyvážené nauky pochopily prvořadou nutnost poznat své „JÁ“. Své hluboké já a aktivně na něm pracovat. Vždyť duchovní cesta je právě cestou aktivní změny (rozšiřování) svého „vnitřního já“. Jde o aktivní cestu rozšiřování hlubokého vědomí ve směru JÁ-VŠE (jsem každý, vždy a všude).

Žádný mistr, guru, ani nikdo jiný to za vás udělat nemůže. Dobrý průvodce (pomocník, učitel) ukáže „dveře“, ale otevřít a jít musí každý sám.

Změň sebe (hluboké vědomí – já jsem), změníš svět. Nestačí číst, musíš prožívat. Nestačí prožívat, musíš i žít.

Pravdu hledat-mluvit- žít.