Člověk musí vědět…

ZEZULKA, Josef. ODPOVĚDI. 2014 ISBN: 978-80-85238-46-4

„Věřit, to je málo. Člověk musí vědět. Aby věděl, znamená to pochopit smysl života. Svoji vnitřní silou, svoji meditací si zdůvodnit, vnořit se do toho velkého životního rytmu a poznávat jeho celkový smysl. Potom je to neomylné a o to taky vlastně jde“.

Komentář od A – Ž

Čím vyspělejší a hlubší bytost je, tím skromnější a prostší je projev ducha a Žití.

Daleko od všech světských lákadel a třpytek, svět hlubokého nitra a klidu nachází se.

Jen věřit nestačí, člověk musí vědět, znát, pochopit a sám si kritickým myšlením zdůvodnit vše tak, aby jedno do druhého logicky zapadalo.

Vše je logické a jasné. Jinak to ani nemůže být, protože Život je ve své podstatě jednoduchý, jen smlouvání a snaha přizpůsobit si jej k vlastní nedokonalosti nám mnohdy zamezí vidět jasně a přímo.

Není vyšších ani nižších, podstatou Boha je Bytí. Prosté Bytí odpovídající vývojovému stupni a jeho přirozenosti. Právě život sám je esencí duše a smyslem bytosti jdoucí z oddělení zpět do jednoty odkud vzešla.

Vše pulzuje ve dojnosti a dělí se do nekonečna projevů a možností. Jen krystalická jednoduchost vyvěrající z hloubi srdce složí mnohost a oddělenost zpět ke zdroji. IE-O-UA.

Vědět, vědět celou svojí bytostí (rozumem i citem) vede ducha z temnoty nevědomí k návratu ke světlu a lehkosti Bytí.

Jsem vším.

„Já jsem“ –  je – cesta, pravda i život.