Co je to „egregor“ a jak se tvoří

Dle mého poznání a zkušeností je „egregor“ nehmotný (myšlenkový) útvar, který je vytvořen a živen energií všech co se s ním spojí či se (i z nevědomosti) s ním nějak zaváží. Vazba může vzniknout i jen nepozorností, částečným rozevřením či zdánlivě nezávaznou podporou (třeba finanční). Jeho podstatou je energeticko-myšlenková síť, která je tvořena především samotnými účastníky (věřícími, členy atd.). Na rozdíl od napojení na vyšší zdroj (Vesmír, Jednotu, Podstatu atd.) je egregor ovládán a vázán na myšlenku (vůli) osoby zakladatele (tvůrce či tvůrců). A tak mnohé původně dobré nauky a znalosti dávných civilizací obyčejně vždy následně vykrystalizovaly (byly zamlženy něčí vůlí) v egregora zavádějící (církve, obřadní náboženství, pseudovědecké jednostranné směry atd.) hledající od nich samých.
 

Jak a kdo „egregor“ tvoří

Egregor může vytvořit téměř kdokoli, avšak pro svůj život vždy nutně potřebuje energii druhých (stejně jako virus). Čím více lidí se otevře a napojí, tím větší sílu může egregor mít. Samozřejmě „egregor“ může být i někdy částečně dobrý, ale ve většině případů slouží tvůrci nebo úzké skupině okolo tvůrce (nejvýše postaveným v pyramidálním systému egregora – myšlenkového útvaru). Může jít jen o cíl v podobě získání energie (prány, chi, ki..), ale mnohdy je spojen i se snahou obohatit se i finančně na svých nic netušících a naivních členech či věřících.
Někdy je vytvořen i z nevědomosti, kdy tvůrce ve skutečnosti slouží další nehmotné entitě (či entitám), která mu vnukne myšlenku a ten ji pak předává nekriticky dál. Chce třeba i opravdu pomáhat (například léčit či nějak duchovně vést druhé) či být ku prospěchu, ale z vlastní nevědomosti jen šíří nerovnováhu a závislost.
 
Čím větší je počet oživujících myšlenku, tím se egregor stává silnější a napojují se na něj i další entity a „energetická pole“. Silný egregor může deformovat schopnost vnímat realitu a události, které pak díky zamlžení vědomí vnímáme jinak, než se ve skutečnosti staly. Není tedy jedno čemu a komu se rozevíráme, protože si tím i značně ovlivňujeme události běžného života.

 

Jak se egregor obyčejně vytvoří?

Egregor vniká i poměrně snadno, může vám například slíbit „pomoc“ ve vašich útrapách či nemocech. Tedy taková organizace (náboženství, obřad, puja, pseudofilosofický, pseudovědecký směr atd.) může například chtít pomáhat se spojit v meditaci spojených srdcí či „léčit“ a nabídne vám „účinnou a především rychlou pomoc“. Třeba vám vyčistí „karmu“ nebo jen okamžitě pránou doplní vaši energii. Musíte se „jen“ rozevřít a uvěřit. Pak už je scénář obyčejně vždy stejný. Napřed se vám na chvíli opravdu uleví (stejně jako virus, tak i egregor si zprvu musí získat vaši důvěru). Jakmile „uvěříte“, stáváte se lehce manipulovatelní. Naneštěstí z prvotního „blaha a úlevy“ se velmi rychle postupně stává závislost a vy stejně tak jako člověk závislý na drogách potřebujete další a další „pomoc“ a „spojování“. 
 
Nenechte se však mýlit, takový egregor (myšlenkový virus) může mít i další podoby než li jen pasivní v podobě vaší žádosti o pomoc. Jednou z nich může být i to, že naopak „pomáháte vy druhým“. Třeba jako „léčitel či duchovní mistr“. Energetická síť egregora (systému, organizace, společenství, náboženství atd.) vám dá „síly“, které vámi najednou samovolně proudí a vy se mylně domníváte, že jde např. o pránu z čistého zdroje. Snadno tak propadnete iluzi o vlastní „vyvolenosti“. Obyčejně tyto „organizace“ fungují jako každá „pyramida“, dostáváte další a další certifikáty (osvědčení, funkce atd.) a šplháte pomalu vzhůru v pyramidě egregorovi sítě. Vaše ego se stává větším a větším stejně tak jako vaše iluze i ješitnost. Stáváte se „mistry-generály- profesory“ co učí druhé a káží „lásku a světlo“.
 
Problém je však v tom, že toto učení (obyčejně předávané ve víkendových rychlokursech a seminářích) nikdy nevede ke světlu ani lásce (hlubší vnitřní změně a pochopení životních zákonitostí). Ač zde mohou být fragmenty poznání, vše je jaksi „urychleno“ a nabízí zjednodušené cesty a značně pokřivené (neúplné) pohledy na svět a jeho souvislosti. Samozřejmě každý chce hned léčit, být zdraví, svatý, osvícený, moudrý či duchovní a proto tyto směry obyčejně vždy získají mnoho příznivců (dárců energie). 
 
Tyto praktika a systémy vyvěrají z dostředivé doby pod vládou Ryb (prvořadé víry), kterou právě opouštíme. Jde o systémy, které zde měly působnost tisíce let a nyní tvrdě naráží na již novou dobu Vodnáře, který hledá zdroj vlastní a svébytný (souladný s Vesmírem a věděním). Tedy jde o střet starého systému „braní a dávání“ a nového, kterým je „bytí“.  Slepá víra vs. poznávání zákonitostí Života.
 

Každý někdy dočasně podlehneme

Jsme jen lidé a tak je naše cesta i slepých uliček mnohdy nevyhnutelná. Z prvotního zázraku a nadšení však obyčejně časem přichází vystřízlivění a hluboké osudové propady. A tak vždy kriticky přemýšlejte, sledujte jak „mistři a učitelé“ kázající nauku sami žijí, zdali jde opravdu o reálnou znalost mající logiku a souvztažnost s realitou, protože vše musí být logické a jasné. Jestli si však můžete být v tom, že pokud půjde opravdu o hlubokou znalost a dobrou školu (učení, nauku, filosofii atd.), vždy bude vše nutně vyžadovat mnoho času a především vaši hlubokou a postupnou změnu. Rychlokurzy a certifikáty získané za týden obyčejně vždy jsou spíše vizitkou plytkosti, hlouposti a pyramidálního systému vytvořeného především pro obohacení tvůrce systému (egregora).
 

Další příklady z praxe

Abychom se nesoustředili jen na „ezo-kruhy“, tak je si dobré uvědomit, že dnes v podstatě vše co je kolem nás je takovým „egregorem“. Důvodem je fakt, že jsme zatím nenašli pravou podstatu bytí a neznáme ani základní zákonitosti života. Nevíme kdo jsme, odkud přicházíme a kam směřujeme. Nevíme jak a pro co žít. Je tedy velmi snadné obalamutit a zmanipulovat davy.
 
Nakonec například i dnešní školství mnohdy slouží především pro výchovu poslušných jedinců, kteří budou bezmyšlenkovitě a nekriticky sloužit „systému“ (egregoru). Máme zde celou škálu pyramydálních energetických systémů (v politice, vědě, náboženství, medicíně atd.), které pro svůj život nutně potřebují své „oživovatele“ (dárce energie) udržující své další a další věřící v nevědomosti a závislosti. Je to proto, že jen velmi malá část lidí dnes umí kriticky a samostatně myslet, hledat logiku a souvztažnosti ve všem a to i ve svém každodenním životě – bytí. Lidé se rádi spokojí se zkratkami, podřízením se druhým či pohodlnosti být součástí „stáda“ (většiny).
Mnozí i když tuší, že nekonají rovnovážně, raději zůstanou otroky názoru většiny, protože vybočení z řady vždy přináší mnohé nepříjemnosti a nesnadné životní situace. Jen velmi silný člověk tak dnes nepropadne „kouzlu“ egregorů a klamu jejich iluzí. 
Velmi zdařilým egregorem je i víra v peníze (dnešní finanční systém), kdy většina již dávno nehledá opravdovou hodnotu práce (služby celku), ale spokojí se povrchním hromaděním papírků a pseudo hodnot. Mnozí jsou dokonce schopni pro „egregorovi papírky“ vraždit, lhát a ztrácet své přátele i rodinu. Zajímavé, že?
 
Jedním z nejsilnějších a velmi negativním myšlenkovým útvarem dnešní doby je dle mého poznání egregor, který živíme každoročním usmrcením 150 miliard bytostí. Je vytvořen utrpením zvířat, které pěstujeme ve zcela nepřirozených podmínkách a které následně brutálně mučíme a vraždíme. Toto myšlenkové pole potencuje miliony lidí denně tím co mnozí mají na talíři. Vznikl tak jeden z nemocnějších egregorů lidstva, který ovládá a deformuje samotnou podstatu lidství a jeho přirozené schopnosti. Dokud se tohoto egregora lidstvo nezbaví (nezmění své konání), jen s těží bude možný další postup směrem k Jednotě a harmonii.
 

Nebát se a aktivně hledat

Na závěr bych si dovolil uvést, že každého z nás někdy jistě nějaký egregor obalamutí, avšak to v čem se lidé značně liší je, zda-li najdou sílu si svůj omyl přiznat a dokonce jej i změnit. Aktivně pracovat s vlastními chybami a iluzemi je jedno z nejvyšších umění.
 
Přeji všem hodně síly a odvahy. Vždyť nejlepším učitelem i školou je Život sám.
Cesta je dle mého poznání jenom jedna, měnit sebe a žít prostý a harmonický Život.
 
Alexandr Ždímal (A-Ž)
Ponta do Sol
24.1.2023