CO KDYŽ JE VŠE JINAK?

Co je smyslem Života? Kde jsou hranice lásky? Jak rozeznám realitu od iluzí? Kam plyne čas?
 
A co když čas a realita, kterou známe, jsou jen nepatrnou částí Života, který je ve skutečnosti vším co bylo, je a bude a trvá v nekonečném teď ze kterého jsme se oddělili a vývojem se jen navracíme zpět do věčné Jednoty?
 
A co když jedinou cestou zpět k sobě samému je pouze a jen hluboký prožitek a vlastní niterná zkušenost? Co když rozum, kterému jsme tak podlehli a neumíme jej využívat, je jen povrchovým konstruktem, který bez opravdovosti prožitku není k ničemu? Co když se vše podstatné odehrává až za oponou našich iluzí, návyků a povrchových myšlenek? 
 
Jak můžu najít cestu zpět k sobě, tam kde ve skutečnosti opravdu „JSEM“? Tam kde jsem byl, když jsem se narodil a odkud mne odvedly všechny ty povinnosti, každodenní úkoly i vštípené řešení a naučené odpovědi?
Jak mám tu cestu najít? Co když ji už nenajdu, „co když“.. co když stačí utišit všechny ty pochybnosti, strach, obavy a začít zase jen v tichosti nitra naslouchat a jít za tím hlasem?
 
Naslouchat a otevřít se Životu, aniž bych věděl, a potřeboval vědět kam mne Život vede.. co když jsem se ztratil jen proto, protože jsem přestal naslouchat a myslel jsem si, že jsem to jen já kdo něco řídí a ovládá?
Co když jsem ve skutečnosti vším co je i není a slepá víra v moji jedinečnost je právě tím důvodem, proč jsem se ztratil? 
 
Co když jsou otázky důležitější než odpovědi a co když je cílem samotná cesta?
 
Co když stačí rozevřít srdce a celou svojí bytostí opět začít vnímat, že není nic čím bych nebyl…
JÁ-VŠE,
VŽDY A VŠUDE
 
Na konci se všichni setkáme na začátku.
A-Ž