Co má církev „Společenství J. Zezulky“ společného s odkazem a myšlenkami J. Zezulky?

Žijeme v době, kde je možné snad úplně vše, pravda je vydávána za lež, bílá za černou a tma za světlo.. ale i tak se někdy musí člověk pozastavit nad tím, čeho všeho jsou lidé schopni. Převrátí, pokřiví či zamlží snad vše, co by mohlo být čisté, vyvážené či směřovat k pravdě. Nejinak je tomu podle mého osobního názoru i s odkazem Josefa Zezulky. 
 
Jeho hluboké myšlenky, poznání a filosofie jsou v současné době prezentovány a vloženy do církevní struktury jedním z jeho bývalých žáků.

 

A tak se ptám…

A může si snad někdo opravdu myslet, že věřící církve T. Pfeiffera mohou být pokračovatelé odkazu J. Zezulky, když je v jejich církvi prvořadá víra a víra obecně? Cožpak nevědí, že Zezulka důrazně žádal, abychom nikdy nevěřili, ale vše kriticky promýšleli a hledali rovnováhu? Nebo snad ani nevědí, že Zezulka neměl rád víru ale vědění?

 
Jakby mohli být věřící v církvi SJZ T. Pfeiffera pokračovateli odkazu J. Zezulky, když v Indii platí tamním kněžím velké finanční částky za vyčištění karmy? Myslí si snad, že by Zezulka též tamním kněžím platil za „vyčištění karmy“? Že by snad své následovníky zaváděl k placení „odpustků“ na místo vlastní niterné změny a pochopení životních zákonitostí?
 
Jak by církev T. Pfeiffera, která si do názvu dala jméno J. Zezulky (Společenství Josefa Zezulky) mohla být organizací ctící jeho myšlenky a podstatu, když si Zezulka nikdy nepřál, aby byl vzýván či aby se na jeho osobu (třeba v názvu organizace) hledající ladili a směřovali? Cožpak zakladatel a věřící církevní sekty SJZ neví, že Zezulka si přál, abychom se ladili jen k nejvyšší duchovní existenci (Podstatu, Život, Vesmír, Universum, Jednotu..)?
 
Opravdu si snad někdo myslí, že prvořadá víra, placení za vyčištění karmy či vzývání osoby J. Zezulky v názvu církve T. Pfeiffera může mít něco společného s myšlenkami a podstatou filosofie J. Zezulky? Cožpak nevědí, že Zezulka neměl rád víru (ale vědění), žádal aby duchovní služba a pomoc byla vždy zdarma a důrazně upozorňoval hledající, aby se nikdy neladili na jeho osobu?
 
Neměla by se církev SJZ, kterou založil T. Pfeiffer 24let po smrti J. Zezulky, spíše jmenovat „Společenství Tomáše Pfeiffera“?