Co se to (nejen) s námi děje?

Co se to sakra s lidmi děje?

Kde kdo z nás má všelijaké bolesti, křeče, záchvaty paniky, deprese, dušnost, neokysličenou krev, závratě, opakované zdravotní potíže i komplikace. Mnohé úmrtí (a to i velmi mladých lidí či dětí) jsou nám prezentovány pod označením „zemřel náhle“… v takovém měřítku? To už tu dlouho nebylo!.. jestli vůbec někdy bylo?

 

Všimli jste si?

  • „Saharského písku“, který se tak nějak objevuje všude ve světě (jistě i u vás na kapotách auta či venkovním nábytku) a to i tam, kam žádný saharský písek snad ani nemůže „dofouknout“. Věříte tomu, že jde o písek ze Sahary? A nemohl by to být „písek“ z vesmíru? A proč až nyní? Může s tím mít spojitost i to jak se nám oslabuje magnetické pole Země? Že by se k nám blížilo vesmírné těleso, které se jakožto 10 planeta objevuje v cyklech a přináší tak změnu na Zemi? Jednou potopa, jindy zase oslabení magnetizmu a z toho průnik vesmírného záření?
 
  • Zaregistrovali jste informace o tom, že mnozí mají nedostatečně okysličenou krev. Důsledkem pak může být  mimo jiné malátnost, závratě, křeče. Nikde jsem neviděl moc informací k faktu, že se nám značně propadá atmosferický tlak. Z mnohých míst máme stejné zjištění.. co se to děje? 
 
  • A přemýšleli jste proč po celém světě proběhl nevídaný davový lékařský experiment, kde nám byla tak vehementně „nabídnuta“ pomoc v podobě mRNA séra? Co když si jsou „elity“ celou dobu vědomi toho, co se děje a snaží se s tím něco i dělat. Ale jak už to tak bývá, snaží se jen tak, jak sami vnímají svět a i proto jejich „pomoc“ přinese spíše opak tíženého.. nebo je to záměr? „Důchodová reforma“? Způsob jak ovládnout myšlení a manipulovat s davy? Proč se nám poslední roky snažili za každou cenu „pomoci“ nikdy neprověřenou „mRNA terapií“, která jak už dnes víme má mnohé velmi neblahé důsledky?
 
  • Budíte se pravidelně okolo 3-4h ráno? Všimli jste si, že se dá lépe přemýšlet a vnímat citem? Je to náhoda, že se tolik lidí budí ve stejný čas? Co když je myšlenka silnější než zbraň?
 
  • Vnímáte co se děje s přírodou okolo nás? Co se to děje s počasím? Tornádo na Moravě? Sníh na Sahaře? Vysychání vodních zdrojů? Úhyn ptactva, hmyzu? Vždyť ještě nedávno bylo po noční jízdě na čelním skle nadělení, dnes téměř nic, jak je to možné?
 
  • A lidská společnost? Podíváme-li se na dnešní svět z nadhledu, je opravdu pozoruhodné, jak jsou našim dětem úchylní a nemocní lidé předkládáni jako „vzor“. S podivem je i fakt, že čím více zkorumpovaní jedinci, tím vyšší poltický a společenský post a čím více globalizační a korporátní, tím více „eurounijní“. Lidé ztrácejí rozum, kritičnost a věří kde čemu a kde komu, proč to tak je?
 

 

Podtrženo, sečteno, lidé se zbláznili (?)

To vše co nyní zažíváme však (snad) nepovede k apokalypse světa a jeho zániku, ale jen k nutné změně, která se cyklicky objevuje tak jako den a noc. Lidé se budou muset stát Člověkem, což nebude lehká cesta. Z „homo zabijens“ k bytosti, která chápe a cítí, že vše živé je její součásti, tvoři ji samou, že hodnota každého života je stejná – jsme to my.
 
K této cestě nás přivedou blížící se děje, které již pomalu započaly. Šílenství lidí je důsledkem staletí nerovnováhy a odklonu od rovnováhy. Nynější urychlená krystalizace každého do své pravé podoby je potencována tlakem přicházející změny. Ta je tvořena vesmírnými cykly, které se mění každých cca 24 tisíc let. Lidé nejsou až tak vyspělým tvorem jak se mnohdy domnívají, vždyť mnohdy ani netuší, kdo ve skutečnosti jsou, co tvoří BYTÍ a že život smrtí nekončí.
 
Člověk míní, Život mění a tak v rytmu BYTÍ přichází nevyhnutelná změna, jejíž důsledkem mimo jiné bude i změna Slunečního záření a značné navýšení erupcí. Spolu s průnikem vesmírného záření (oslabením zemského magnetismu) dojde k průniku vesmírného „prachu“ a následné očistě. Přežije jen to čisté, harmonické. Nikdo neunikne, nikdo se neschová. „Síto Života“ procedí zrno od plev… napřed se musí rozorat, aby se mohlo zasít.
 
To, že naše kultura a způsob bytí snad již nemůže pokračovat tak jako doposud, to snad chápe již každý (kdo nemá hlavu v písku)? Ale otázka zní jak pokračovat? Abychom mohli čistě naslouchat životu a pochopit svůj úkol a smysl bytí, napřed musíme poznat (a změnit) sebe. Změnit naše myšlení, životní směřování, zvyky a zlozvyky. Pochopit, že máme sloužit Životu, že na prvním místě nejsem jen já, ale „já celkový“ (JÁ-VŠE).
 
 

Čekají nás mnohé objevy

Zatím je věda a náboženství oddělené, ale v budoucnu pochopíme, že hmota a duch jsou dva projevy jednoho. Náboženství bude vědou a věda bude náboženstvím, vždyť to oč tu jde je Život a realita. S šíří našeho vědomí a poznání se logicky rozšiřuje i realita a vnímání Boha – Života. Zatím je naše vědomí uvězněné v času a prostoru. I proto nejspíše „věříme“ na to, co jsme si pojmenovali „budoucnost či minulost“. Ve skutečnosti však existuje jen „TEĎ“ (vše co bylo, je a bude trvá v nekonečném „teď“).
 
Ač poměrně do hloubky známe elektřinu a jevy s ní spojené, neznáme až tak jevy magnetické povahy. Víme, že elektromagnetické děje jsou spojité. Zatím ale nechápeme, že elektromagnetické jevy tvoří i člověka i jeho ducha. Že v rámci bytosti a energetického systému jsou „elektrické děje“ vázané na rozum a vnější svět, zatím co magnetizmus je podstatou světa vnitřního (srdce – vnitřní bytosti – Podstaty). 
 
Odpovědí a řešením krize, kterou zažíváme, je „vnitřní magnetizmus“. Pokud poznáme sebe, můžeme pak sami být světlem, vysílačem a zdrojem. „Jsem každý-vždy-všude“. Můžeme chodit na demonstrace, bojovat s režimem a kdo ví co, ale tím nejsilnějším způsobem pomoci Životu a nově přicházejícímu „věku rovnováhy“ napomůžeme především tak, že své bytí naplníme harmonií – rovnováhou citu a rozumu.
 
Když rozšíříme své vnitřní vědomí na veškerý Život. Když se staneme „vysílačem“ harmonie a Jednoty. Doma, v práci, na poště, v obchodu.. vždy. Vnitřní magnetizmus = spojení se navzájem, změna života a všech systémů, aniž by jste je museli cokoli vnějšího změnit.
 
Svět vnější je podřízení vnitřnímu, změn sebe, změní se svět. Nečekej, že vše změní příroda, protože příroda jsi i ty. Až lidé pochopí, že hodnota každého života je stejná, bude dobře, bude nám všem dobře a jistě pak nebudeme každý rok vraždit 150 miliard bytostí. Pak přijde „království rovnováhy“.