CO VIDí zrcadlení? ..a co když je vše jinak?

Zrcadlení – zákon odrazu

Vše co tvoříme, vrací se nám jako „bumerang“.

Ač mnohdy nechápeme příčiny životních strastí, jsme to obyčejně jen my sami, kdo je pravým původcem nerovnováhy a následných těžkých životních událostí.

Život nám tak jen zrcadlí naše skutky, aby jsme sami zažili co jsme způsobili a pochopili tak nerovnováhu vlastního konání.

Podstatou zrcadlení (Indové jej nazvali karmou) je neměnná duchovní zákonitost – „zákon odrazu“.

Ten nás učí hlubokým prožitkem a nechává nám plně zažít to, co sami tvoříme druhým bytostem (tedy nejenom lidem). Mnohým by tento zákon mohl připadat jako „Boží pomsta“, ale opak je pravdou. Je základem vývoje a hlubokého pochopení sebe sama jako nedílné součásti celku (Jednoty).

Člověk by mohl již aktivně jít sám dopředu a nemusel by zažívat životní propady a těžké události, ale těch, co umí aktivně přemýšlet citem (meditovat), zatím není mnoho. Aby jsme dali zákon odrazu (zrcadlení, karmu atd.) do klidu (rovnováhy), nesmíme se jen ukáznit (slepě věřit, či jen rozumově a povrchně přijímat informace), ale musíme plně a hluboce (niterným prožitkem) pochopit zákonitosti Bytí a naplňovat je svým každodenním životem.

V dnešní době se mnoho lidí ptá, jak je možné, že je tolik „zla“ na světě?

Jak je možné, že jsme manipulováni, že je nám brána svoboda a základní práva? Mnozí lidé jsou nedobrovolnými otroky systému a konzumní společnost je vede k poslušnosti a podřízenosti, kde jedinec nemá právo na radostný a svobodný život.

Technokracie moci se z nás snaží čím dál více udělat jen „číslem systému“, které je kontrolované a sledované na každém kroku. Mnozí jsou dotlačeni podstoupit experimentální mRNA terapii, která může mít nedozírné škody na zdraví, vedoucí i k neplodnosti, zánětům srdce a smrti.

Jsme svědky naprostého ovládání veřejného mínění a manipulace reality, která je vydávaná za „pravdu“. Jedinec je manipulován údajným prospěchem celku, který je však ve skutečnosti prospěchem jen pár „vyvolených“.

Jak je tedy možné, že jsme ztratili „Boží ochranu a vedení“? Jak je možné, že mnozí zatím ani netuší, že přicházejí o poslední práva a svobody? Jak je možné, že má „zlo“ takovou sílu?

Aby jsme našli pravdu a cestu, je dobré napřed  hledat vlastní nerovnováhu a měnit především sebe…

COVIDí zrcadlení?

Je na čase, začít se ptát, zda-li to samé co nyní zažíváme nečiníme druhým i my?

Zda-li nebereme i my druhým bytostem svobodu a právo na radost (život)?

Nejsme náhodou my sami původci omezování života druhých a dokonce i jeho zmaru?

Není již na čase popřemýšlet, zda-li není málo hledat jen vlastní svobodu, jen vlastní práva a jen vlastní prospěch či prospěch jen své rodiny, národa a druhu (lidstva)?

Proč se mnozí domnívají, že hodnota jejich života je větší než hodnota života jiných bytostí, jako například telátka, slepičky či prasete jdoucího na porážku?

Ročně jde na porážku 150 miliard bytostí, které by stejně jako my rádi žili v radosti, svobodně a přirozeném Bytí. Opravdu si myslíte, že může být na Zemi dobře, když jsme příčinou zmaru, tíhy a smrti miliard bytostí ročně?

Není nynější doba, restrikce, omezování svobod, nedobrovolné podstupování genetické manipulace a snaha jedinců ovládat a manipulovat pro své potřeby celé společenství jen zrcadlením konání nás samých? Zrcadlením toho, co již my jako lidstvo desetiletí způsobujeme mnohým druhům, bytostem a životu obecně?

Cesta do Jednoty