DJ „nekonečno“..když si „táta“ vzpomene

Všechny velké nauky a civilizace vycházely z jednoho poznání životních zákonitostí a pravdy Bytí. Na Zemi se cyklicky rodí ti, jejíž vědomí nitra se přiblížilo stavu – Jsem každý, vždy a všude (nekonečnu – věčnosti).

Můžeme jim říkat avataři, osvícení, syn Boží, přinašeči nebo „DJ nekonečno“ 🙂 

Všichni z nich „hrají“ stejnou píseň. Všichni z nich předávali poznání Životních zákonitostí.

Forma se mění, ale podstata zůstává.

Rovnováha poznání

Pro člověka není snadné tyto „přinašeče vědění“ pochopit, stejně tak jako žížala nechápe jak se počítají odmocniny.  Ač si člověk o sobě myslí, že je pánem tvorstva, ve skutečnosti je tak někde uprostřed vývoje a je krizovým tvorem. Rozum má své hranice a vědomí nitra (cit) člověk ještě neumí plně používat a vnímat.

Víra v čas a prostor je stejně naivní, jako víra ve vousatého Boha někde na obláčku, a tak není divu, že se lidstvo stále ocitá na pokraji svého zničení, protože hledá všude, jen ne ve svém nitru.

Pád civilizací – pád vědomí a rovnováhy

To čemu říkáme historie, máme nejedny příklady. Zkázu „nezničitelných“ civilizací vidíme cyklicky všude a vždy. Majestátný Egypt, Tajuplná Čína, magičtí Indové či tajuplné židovské náboženství. Ty všechny a mnohé další za svůj vznik, slávu a rozkvět vděčili faktu, že se k nim zrodil vědoucí. Cyklicky (každé cca 2000 tis. let) se tak tito vědoucí rodí, aby přinesli poznání Životních zákonitostí. Toho nám posledního známého (ve skutečnosti předposledního) jsme si dokonce zvládli zavraždit dříve, než nám poznání předal a lidé si tuto vraždu dodnes ospravedlňují „snětím vlastním hříchů“. 

Národ Český

Avšak člověk míní, Život mění a tak vše pokračuje dál, řeka Života teče a hledá si nejvhodnější cestu. Český národ je tím dalším v řadě.. nejde o „vyvolenost“, ale o odpovědnost. Poneseme ji rovnovážně? Pochopíme, co je smyslem přinašečů? Najdeme již sílu nevěřit, ale vše kriticky promýšlet, měnit sebe a své hluboké vědomí? Staneme se z tvora pasivního, kterého vede jen karma, bytostí jdoucí samostatně a harmonicky k rovnováze Bytí a Zdroji? Pochopíme, že prosté a harmonické bytí je tím nejvyšším duchovním stavem?  Že hodnota každé bytosti je stejná, protože jsme to ve skutečnosti my sami?

Zatím každá civilizace selhala.. je to nelehký úkol stát se opravdovým Člověkem.

„DJ nekonečno“ se již k nám zrodil.. jeho odkaz byl v plnosti zaznamenán, avšak jeho údajní pokračovatelé již po pár letech po úmrtí vědoucího spadají do deformovaných vlivů a kultů dob minulých. Od vědění se opět přiklánějí k víře. Od samostatnosti k nechávání se táhnout „pověřeným“. Čisté vědění a myšlenky zamlžují církevní strukturou a placením „duchovních“ obřadů, které snad slibují „vyčištění karmy“.

Pár let po odchodu vědoucího a lidé opět spadají do své „bažiny“ smlouvání, pohodlnosti a nerovnováhy..

Další vývojový druh po člověku

Mohou vůbec lidé udržet rovnováhu? Čím dál tím více se domnívám (podívám li se okolo sebe), že nikdy.

Snad jen další vývojový druh.. který již v tichosti přichází a může mnohé změnit.

Necítíš-li se, že patříš do této doby, může to být proto, protože i ty máš tu novou dobu spoluvytvořit. Samo se nic nezmění, každý nese svůj díl odpovědnosti. 

A-Ž

Ponta do Sol