Doba „lidí“ je u konce, nastává čas Člověka?

Můžeme mít ty nejmodernější technologie, lítat na víkend do vesmíru, nechat za sebe myslet umělou inteligenci, ale dokud nepochopíme a srdcem neobsáhneme základní životní zákonitosti, jsme jako slepci a nutně budeme předurčeni k zániku.
 
Lidé hledají vše, jenom ne pravdu, naproti tomu opravdový Člověk hledá, žije a podporuje jen pravdu (poznávání Života a jeho zákonitostí).
Nastává již čas Člověka??

 

Posloupnost poznávání životních zákonitostí od A-Ž

1) Plné zdůvodnění si reinkarnace a nesmrtelnosti ducha
 
2) Hluboké pochopení faktu, že hodnota každého Života je stejná, jsme to my (vegetariánství)
 
3) Nejvyšším duchovním stavem je prosté a harmonické (vyvážené) bytí
 
4) Na aktivní duchovní cestě adept napřed musí rozvinout kritické a syntetické myšlení (architekturu souvislostí)
 
5) Stále širší a hlubší pochopení sebe jakožto součást celku (ducha – myšlenky)
 
6) Poznání 4 základních živlů a pendlování bytí jakožto základ života a vývoje všeho co „je“
 
7) Přechod z poznání a analogie rozumové k citovému myšlení (prožívání citem – meditaci)
 
8) Rozšiřování ducha i myšlení a bytí v souladu s vývojem – jsem každý, vždy a všude
 
9) Služba celku
 
10) IE – O – UA – trvání ve věčnosti