Hygienická totalita a nový světový řád?

„Hygienická totalita“ –  NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD?

Pokud bychom chtěli přimět lidi, aby se sami vzdali svobody a přistoupili na totální kontrolu a omezení, jak bychom to udělali?

Jak bychom národy, rasy a celou populaci a generace přiměli, aby dokonce i sami chtěli omezit své svobody, základní práva, potřeby a zvyky?

Co by bylo ideální „zbraní“ tvořící strach, hysterii a davovou psychózu?

Co by bylo tou ideální „zbraní“? Zbraní, kterou mohou ti, co by chtěli ovládat svět i sami tvořit, kdykoli rozšířit, a to aniž by si toho mohl kdokoli všimnout?

Co třeba ovládat mysl i životy lidí za pomoci strachu z něčeho, co si v podstatě nikdo nemůže sám ověřit?.. Něčeho, co není vidět?

CO TAKHLE VIRUS?

Co takhle vytvořit „pandemii“ a to ať už na základě (třeba i stejně nebezpečného jako běžná chřipka) umělého či přírodního viru, který každý den a minutu propagujete v médiích, vládách a institucích, které vlastníte či plně manipulujete.

Vlády a organizace, které řídíte a ovládáte, vám budou asistovat a spolupodílet se na vzniku strachu a davové psychózy opravňující zavedení nové hygienické totality, která tak pod rouškou ochrany dovolí celoplošně omezit základní práva a svobody.
Této svobody a práv se většina ještě ráda ze strachu vzdá a přiměje i ty, kteří vnímají konečný záměr tvůrců, aby i oni museli následovat cestu vedoucí k naprosté sebedestrukci.

Strach a davová psychóza z „pandemie“ přiměje lidi, aby nesmyslně nosili „symbol“ strachu a každý den se vzdalovali přirozenosti a pospolitosti. Vytvoříme tak sami psychologickou zbraň a nástroj tyranie, která oddělí rodiny, blízké a lidé přistoupí na vzájemné distancování, segregaci a omezování.

Tím zamezíme posledním odvážným možnost se scházet, protestovat a předávat si informace. Strach bude díky každodennímu potencování v médiích, vládě a zkorumpovaným organizacích tak sílit, že lidé dokonce ve slepé víře přistoupí na drastická omezení, která samotnou nemoc (ze které mají strach a chtějí se jí vyhnout) dokonce tvoří. Budeme si sami ničit imunitu, nebudeme přijímat kyslík, nebudeme žít přirozeně a sami se oddělíme od zdravého životního stylu, radosti a psychické pohody.

Problém se bude naším novým životním stylem jen prohlubovat, nemoc se bude šířit už jen samotnými zákazy a přistoupením na zcela nelogická a nesmyslná nařízení tvořená samotnými tvůrci „pandemie“. Lidé však budou stále dál věřit původním tvůrcům, a tak i moc a kontrola těchto tvůrců bude sílit. Rozdělená společnost bude mezi sebou bojovat a vzájemně se napadat. Lidé zapomenou na pospolitost, hledání pravdy, kritické myšlení a ověřování informací. Moc tvůrců tak bude čím dál větší.

Tvůrci pandemie přimějí národy, aby se vzdali své identity, vlastní historie i národní hrdosti. Pod rouškou ochrany a pomoci zavedou hygienickou totalitu a nový světový řád. Lidé ztratí poslední zbytky své přirozené imunity a budou plně závislí na chemických preparátech z laboratoří, které vlastní samotní tvůrci „pandemie“.

Kruh se uzavřel, tvůrci „pandemie“ plně ovládají zdraví lidí, jejich mysl i život a schopnost reprodukce. Není úniku. Roušky na věčné časy a snaha zcela vymýtit viry, co tu vždy byly, jsou a budou, mohou pokračovat do nekonečna.

Svět se stal místem strachu, genetické manipulace a místem bez svobody, radosti a přirozeného života, jehož součástí jsou i viry, nemoci, smrt a zrod. Lidé už neumírají, protože se stali za pomoci grafenu bioroboty bez emocí, citů a radostí. Satanistická snaha vytvořit „nadlidi a čistou rasu“ naplnila svůj cíl. Člověk byl nahrazen bioroboty, které plně ovládají a slouží jen tvůrci.

Nepropadejme „konspiracím“, lidé jsou jen dobří, proč by někdo chtěl ovládat druhé?!

Naštěstí je hygienická totalita, nový světový řád i umělá inteligence pouze zcela nereálnou fikcí, protože nikdy v historii lidstva nebyla snaha ovládat jiné národy, kontinenty a samotný Život.

Nikdy v historii lidstva nebyly války a neumíraly miliony lidí díky snahám psychopatů a šílenců, kteří by si chtěli podmanit národy a celé kultury.

Lidé nikdy nepropadli slepé víře a nenechali se zmanipulovat k iluzi o své nadřazenosti či dogmatické propagandě o znalostech přesahujících samotný Život, přirozenost a rovnováhu. Lidé se nikdy nesmyslně a bez špetky pokory nesnažili  vytvořit „nadlidi“, „čistou rasu“ či umělou inteligenci a bioroboty.

Žádní psychopaté se nikdy nesnažili ovládat počasí, geny ani Život (Boha) v jeho přirozenosti a harmonii.

Vojenské výzkumy překračující naše běžné znalosti (manipulace počasí, myšlení, grafen, nanočástice reagující na EMF atd.) neexistují, stejně jako nikdy neexistovala žádná vojska a výzkum zbraní a bojové techniky.

Všichni lidé jsou naštěstí kritičtí, odvážní a nikdy by se k žádným fašistickým snahám nenechali z pohodlnosti a naivity přesvědčit či podplatit pro pár kaček nebo potřebu platit své hypotéky. Jistě by žádný doktor a zdravotník nezradil svoji přísahu a nechtěl si uboze přivydělat. Zcela jistě by žádný politik nepřijal úplatek a nezradil by svůj národ jako kolaborant a vlastizrádce. Jistě by žádný vědec nechtěl nahradit lidi bioroboty jen proto, aby si vydělal a měl se sám dobře.

V žádném případě lidi obecně raději nevěří, protože vždy používají kritické myšlení, které nás ve školách a církvích již odmala učili. Naštěstí jsme byli vždy učeni samostatnosti a nutnosti chránit svobodu, pravdu, rovnováhu a stejně tak i právní stát včetně odkazu našich předků.

ŽE ANO?

Nepochybně tedy bude lepší a jediné správné dál zůstat doma a koukat se z pohodlí svého gauče na televizi, kde nás jistě ubezpečí, že jsme v bezpečí a naši politici dělají vše jen pro naše zdraví a prospěch. Nadnárodní koncerny a farmaceutické firmy těžící z našich nemocí budou jistě chtít, abychom se uzdravili, a proto finančně „pomáhají“ nezkorumpovatelným politikům řídící dnes již snad všechny orgány, vlády a instituce, aby nám v této nezištné snaze pomáhali…

Je bezesporu nutné strkat hlavu hodně hluboko do písku a užít si těch pár posledních dnů svobody…

Třikrát hurá, hurá, hurá! Čekají nás světlé zítřky bez nemocí, virů, umírání a… lidí.

roušky a boj proti virům na věčné časy