Ivanka Zezulková a Jan Mareš o odkazu J.Z. a církvi T. Pfeiffera (SJZ)

„Ti, kteří jsou během života kolem něho (přinašeče) a kteří mají z jeho poučování dělat nauku, ti se také vždy neosvědčí. Obyčejně pak sklouznou zpět do dřívějších vlivů, kde se přece jen cítí pohodlněji“

„Najdeme-li pak učení, o kterém víme, že je správné, pak je nejvýše nutné odpoutat se od starého a chybného, aby jeho vliv pěstovaný a zesílený lidstvem dlouhou dobu, nám přes naše podvědomí nezkresloval vědomí“ 

:„Jenomže když mu tuto schopnost (rozevření možnosti  vnímat přímo pravdu Bytí napojením na přinašeče) předával, jistě ho upozornil, že je to možné jen tehdy, jestliže zůstane v jeho vlivové oblasti aoddělí a distancujese od jinýchsměrů a jejich vlivů

„Já sám nemám rád víru, já mám rád vědění, víra je málo, věřit mohu čemukoliv, ale tím neobjevuji tu velkou životní zákonitost, nepoznávám to, jak to vlastně je.“

„Duchovní služba a léčení má být vždy zdarma“

Josef Zezulka

OTÁZKY OD   A – Ž

Táži se každého, kdo hledá pravdu a pravý odkaz J. Zezulky. A co jiného než  „pohodlným sklouznutím do dřívějších vlivů“ (o kterém hovoří J.Z.) bylo vložení filosofie Bytí do jednostranné a deformované struktury církve, kde je prvořadá víra a víra obecně? A nemůže být tímto „sklouznutím“ i podlehnutí indickým vlivům, kde se církev SJZ aktivně spolupodílí na kupčení s „odpustky“ co snad mají nadlehčit karmu?

Co vedlo věřící SJZ v Indii k odklonu (placení v součtu milionových částek za Indické puji) od vůle a podstaty myšlenek J.Z., který opakovaně upozorňoval a žádal, aby duchovní služba a léčení bylo vždy zdarma? 

Domnívají se snad věřící v SJZ, že se oddělování  a distancování od jiných směrů a jejich vlivů realizuje tak, že jej v Indii vede Šiva, líbá nohy Siddhům a aktivně se mnoho let spolupodílí na indických rituálech?

A co když jste právě tímto vašim konáním neudržel vlivovou oblast (jak píše J.Z.).

Myslí si snad věřící SJZ, že se tímto způsobem v desítkách indických Pují odpoutávali od starého a chybného učení, a že jim přes podvědomí nezkresluje vědomí? Nebo si snad někdo opravdu myslí, že se starobylé kultury ctí tak, že se aktivně podílím na jejich deformacích a prodeji „odpustků“ (zpoplatněným „nadlehčováním karmy“)?

Dovedli by si snad členové SJZ představit, že by v ČR fanaticky chodili po chrámech (křesťanských, pravoslavných atd. a rozdávali publikace J.Z.) stejně jak v Indii a účastnili se desítek (mnohdy deformovaných) rituálních obřadů v domnění, že tak šíří filosofii Bytí?

Domnívá se snad někdo z blízkých, žáků či pokračovatelů, že by se opravdový pokračovatel J.Z. obřadně a veřejně prohlašoval za duchovního mistra a přinašeče nauk tak jak dne 30.3.2019 učinil T. Pfeiffer?

Co má tedy prosím vás církevní sekta T. Pfeiffera (SJZ) společného s pravým odkazem a podstatou filosofie J. Zezulky?

Myslíte si vážení čtenáři, hledající či blízcí J.Z., že by Zezulka vložil své myšlenky do struktury, kde je prvořadá víra a víra obecně? Že by J.Z. v Indii platil miliony za „nadlehčení karmy“, líbal nohy Siddhům a nechal se vést Šivou?  Nebo že by snad šířil filosofii Bytí tak, že by se při tom spolupodílel na prodeji „odpustků“ a údajném nadlehčování karmy platícím? Že by jak smyslů zbavený sám sebe honoroval na „tisíciletého mistra a přinašeče nauk“ a jiné hledající by snad pojmenovával (zcela neprávem a bez uvedení důvodu) lháři a bezvýznamnými občasnými návštěvníky u kterých se nic hlubšího nestalo?

Vážení hledající a blízcí J. Zezulky, míra odklonu žáka T. Pfeiffera a jeho církve SJZ dle mého názoru již dávno přesáhla únosnou míru, nelze strkat hlavu do písku a říkat jak je v té tmě vše krásné. Jen pohodlný hlupák mlčí a spolupodílí se tak svojí pasivitou na nerovnováze, zlu a lidské hlouposti.

Je čas navrátit se k podstatě Bytí – Pravdě.

Pro všechny, co hledají pravý odkaz J.Z.

Vraťte se k podstatě filosofie Bytí, hledejte, mluvte a žijte jen pravdu.

Kriticky přemýšlejte a nikomu nevěřte!

Kdo tak nečiní, nemá se dle mého názoru a poznání právo zaštiťovat se odkazem či „pověřením“ J.Z.

V úctě k hledání pravdy a čistému odkazu Josefa Zezulky

A-Ž

J.Z.