J. Zezulka – Je tady hodně naivity, hodně překrouceného

„Víte, že jsem vám říkával:

Mějte svoji kritičnost! Rozlišujte, uvažujte!

Není všechno tak, jak se to lidstvu předkládá. Myslím to v těch duchovních věcech.

Je tady hodně naivity, hodně překrouceného a není to vinou těch, kteří to přinesli.

Je to vinou roznašečů a příjemců. Záleží na tom, aby se každý snažil mít soudnost.“

Josef Zezulka (BYTÍ)

Komentář od A-Ž

Je nejvyšší čas začít rozlišovat, mít kritičnost a uvažovat.. vždyť je vinou roznašečů i příjemců, že tak nečiní a i proto se obyčejně vždy odkaz vědoucích (přinašečů) překroutí.

Prosím vás lidi, mějte svoji kritičnost! Rozlišujte, uvažujte! Mějte soudnost a nevěřte vše roznašečům, vždyť i oni jsou jen lidé a obyčejně vždy mnohé překroutí.

I proto je nanejvýše důležité promyslet myšlenky J. Zezulky, který mimo jiné uvádí:

„Ti, kteří jsou během života kolem něho (přinašeče) a kteří mají z jeho poučování dělat nauku, ti se také vždy neosvědčí. Obyčejně pak sklouznou zpět do dřívějších vlivů, kde se přece jen cítí pohodlněji“

„Najdeme-li pak učení, o kterém víme, že je správné, pak je nejvýše nutné odpoutat se od starého a chybného, aby jeho vliv pěstovaný a zesílený lidstvem dlouhou dobu, nám přes naše podvědomí nezkresloval vědomí“

„Jenomže když mu tuto schopnost (rozevření možnosti vnímat přímo pravdu Bytí napojením na přinašeče) předával, jistě ho upozornil, že je to možné jen tehdy, jestliže zůstane v jeho vlivové oblasti a oddělí a distancuje se od jiných směrů a jejich vlivů“

„Já sám nemám rád víru, já mám rád vědění, víra je málo, věřit mohu čemukoliv, ale tím neobjevuji tu velkou životní zákonitost, nepoznávám to, jak to vlastně je“

„Máš-li to štěstí, že potkáš dobrého učitele, dbej jeho rad, ale vždy nejlepším vodítkem bude Tvoje meditace. To je základ i koruna veškerého duchovního snažení. Ta Ti pomůže vyvarovat se omylů, chybných nebo slabých nauk a nevědomých nebo málo vědomých lidí, kteří se ve své samolibosti vydávají za učitele“

Josef Zezulka (BYTÍ)

 

Otázky od A-Ž

A co jiného než „sklouznutí do dřívějších vlivů (doby Ryb), kde se cítí pohodlněji“ je právě vložení filosofie bytí T. Pfeifferem do deformované církevní struktury, kde je prvořadá víra?

A jak by se mohl pověřený T. Pfeiffer oddělit a distancovat od jiných směrů a jejich vlivů v Indii, kde plně otevřel své srdce tamním vlivům a směrům a kde jak sám uvádí (viz. video) tento indický vliv „v našich duších zůstane až do našeho odchodu“..??

A jak bychom mohli (dle J. Zezulky, který nemá rád víru) poznávat zákonitosti a získávat vědění a kritické myšlení v církevní struktuře SJZ, kde je prvořadá víra?

Prosím vás lidi, jak by T. Pfeiffer mohl nyní být pokračovatelem filosofie Bytí, kde je prvořadé kritické myšlení a vědění, když založil církev, kde je prvořadá víra?

Více na www.spolecenstvizivota.cz