J. Zezulka – Jsme zodpovědní sami za sebe

Kdyby chtěl někdo jenom věřit tomu co mu kdo říká, tak se nechá někým vést. 

To není správné. 

My žijeme proto, abychom se měnili, vnitřně, myšlenkově, psychicky a jsme zodpovědní sami za sebe.

Josef Zezulka

Komentář od A-Ž

Jde o to stát se hybnou silou. Pohybovat se sám dopředu. Bude-li člověk jenom věřit, pak se jen ukázní a ztrácí samostatnost. Víra je málo. Člověk musí vědět, pochopit a zdůvodnit si životní zákonitosti. Vše musí navazovat, vše musí být logické a jasné. Složitost není v Životě, ale v nás lidech.

Dokud si člověk nezdůvodní základní životní zákonitosti, je jako slepec. Neví kam a proč vyjít a čemu zasvětit svůj život. Mnozí si domnívají, že je pro člověka nejdůležitější víra či duchovní stavy, avšak to je velký omyl. Člověk by se měl naučit myslet. Dát si do pořádku myšlení a zcela si zdůvodnit základy BYTÍ. 

Rozum je jako „kormidlo“, náš cit je obrazně řečeno jako „loď“. Jak by jste chtěli řídit loď bez kormidla?