J. Zezulka – Léčitelství se naučit nedá

Léčitelství je především umění, na rozdíl od medicíny, která je vědou.

Medicína se dá naučit, léčitelství se naučit nedá.

Josef Zezulka
 

Komentář od A-Ž 

Žijeme v době, kdy na neznalosti a naivitě těží kde kdo. Není tedy divu, že i na neznalosti podstaty biotronického léčení vitálními silami (pránou, chi, atd.) bude též těžit kde kdo. Hlupáků a šejdířů je za korunu pytlík. Na internetu dnes můžeme najít hned celou plejádu reiki mistrů a sekt, které vám „jen“ za pár tisíc korun za víkend slibují léčitelské kurzy, které vás během dnů zaručeně naučí léčit.

Je to stejně hloupé a naivní, jako by vám někdo sliboval, že za dva dny z vás bude operní zpěvák (dirigent, architekt, baletka..) a že budete moci zpívat před davy. Nicméně u zpěvu asi každý a poměrně rychle rozpozná, že zpěvák nejste, ale u léčení to bude složitější. Ač jsou lidé co jsou schopni vidět bioenergii (nebo cítit), i tak to nutně neznamená, že vidí (cítí) bioenergii vhodnou k léčbě.

 

Jak to tedy je?

Léčitelem se člověk nestane po absolvování nějakého pofidérního víkendového kurzu za pár tisíc, léčitelem se člověk rodí, jde o vrozený talent průtoku vitálních sil. To se nedá naučit, ale jen zušlechtit.

A stejně tak jako když budete mít talent na zpěv, tak i u léčení to bude vyžadovat mnoho času, než budete moci své síly předávat druhým (léčit). Talentovaný člověk s darem hlasu též nezpívá hned před publikem. Léčitelství je mnohem komplexnější a vyžaduje mnohé kroky a postupy včetně vlastní práce na sobě. Léčitel musí mít svůj silový systém naprosto čistý (jinak by sám ohrožoval pacienty), a tak vždy musí dodržovat mnohé postupy včetně neprosté čistoty svého bytí. Tedy abstinence alkoholu a všech drog včetně nikotinu a jsou zde i další nutné požadavky, jako nevyžadování smrti nižších tvorů (vegetariánství) atd. Talentovaný adept též bude muset napřed rozvinout i svoji filosofii (pochopení životních zákonitostí) a změnit mnohé včetně své aktivní duchovní cesty. Tato nutná prvotní průprava jistě bude i u vyspělého člověka trvat několik let.

Aby léčitel nevyčerpával svoje životní síly (ze svého silového systému) musí mít další silový systém (zdroj), což je podstatou „talentu“. Sekundární silový systém léčitele není vázán na primární tělový systém a vyznačuje se samovolným průtokem sil. Takový léčitel (magnetizér) pak tento svůj talent dál rozvíjí, moduluje a zvědomuje. Aby se z něj stal sanátor – léčitel nejvyšší kvality, vyžaduje aby uměl nejen doplňovat vitální síly nemocného, ale aby uměl též působit na tělová centra, CNS a další vzájemné kombinace, které zajistí komplexní léčbu všech souvisejících silových křivek a silových center. Pro rámcovou představu náročnosti vyškolení léčitele by v naprosto ideálních podmínkách (které zde dnes nejsou a vyžadovali by super-talentovaného jedince i učitele) takové vyškolení vyžadovalo minimálně 2 až 3 roky. V dnešních podmínkách 6 a více let (ale jde opravdu jen o rámcový odhad, protože je rozdíl léčit rakovinu či méně závažné onemocnění).

Dobré je i pochopit, že stejně tak jako máme zpěváky, jejichž hlas je laděn v různé škále, máme tak i léčitele, jejichž vitální síly jsou různě laděny. Jeden bude vhodný na jiné spektrum nemocí než-li druhý. I proto musí své umění prohlubovat a pracovat na své škále aby byla silná a čistá. Málo který léčitel má svůj rozsah úplný (tedy schopnost aktivně a v plnosti modulovat čtveřici pra-živlů, pracovat s CNS a navíc byl všestranně silným – vyváženým) , to jsou naprosté výjimky.

 

Touha zviditelnit se

Bohužel tak dnes najdeme mezi „léčiteli“ spíše šarlatány a jedince kteří se především snaží nějak zviditelnit či dokonce obohatit se na neštěstí druhých. Mnohdy i zneužívají faktu, že každý z nás máme své vitální síly. Jistým způsobem (dle vitality každého) můžeme i tyto síly předávat, ale jak už bylo vysvětleno, pokud nemá léčitel schopnost mít druhý silový systém (samovolný zdroj), dochází pak k deformacím a možnosti nepěkných konců. Ten kdo předává z vlastního systému totiž vyčerpává své síly a dochází tak i k závažným nemocem (nerovnováze). A to jak u předávajícího tak i u těch kterým je slabá a neharmonická vitální složka předávaná. V dnešní době má 99.9% lidí svůj silový systém silně poškozený a bude-li jej předávat druhým („léčit“ po pár dnech učení), budou se tak tyto poškození jen rozšiřovat, prohlubovat a násobit.

Jde tedy o krajně nebezpečnou záležitost a již mnozí na ni doplatili. Málo kdo si uvědomuje, že při přenosu energie dochází i k vazbě mezi léčitelem a pacientem. Vitální síly léčitele (nebo toho kdo předává své vitální síly) pak více či méně proudí i po samotné léčbě (předávání).  U silného léčitele to problém není. U jedince který dává ze svého osobního zdroje (což je většina těch, co se mylně domnívají, že jsou léčitelé) by to mohl být problém zásadní. Jsou zde i ti, co umí své síly doplňovat nějakým duchovním cvičením, ale i oni dělají mnohdy chybu, protože nerozeznávají mezi léčitelem (talentem stálého průtoku sil) a částečným doplňováním se duchovními praktikami jako např. napojením na pránu (vesmírné síly) či jiné mystické, jogínské a další duchovní praktiky. Toto doplňování je však vždy jen částečné a dříve či později tak u občasného magnetizéra dochází k vyčerpání a nerovnováze (nemoci). 

Rozeznáváme tedy:

1) vrozená schopnost (talent) průtoku sil (léčitelé, magnetizeři)

2) částečnou schopnost doplňovat své vitální síly duchovními praktikami (příležitostní magnetizeři)

3) vlastní tělový silový systém, který má každá žijící bytost

Jen ten kdo má vrozený talent samovolného průtoku sil tak může bezpečně předávat dál (léčit). A takových není mnoho.

 

Jak rozpoznat opravdové léčitele od ezo-šejdířů

Opravdový léčitel nikdy nepodmiňuje službu (léčení) finančním ohodnocením. Vždy hleďte i na to, jak léčitel (nebo ten kdo se za něj vydává) žije. Zda-li je sám v rovnováze a je li jeho běžný život harmonický. Často se stává, že pseudoléčitel se ve svém životě nepostavil (obrazně řečeno) ani na vlastní nohy a utíká tak z vlastní šedé reality. Často jsou tito rádoby „léčitelé“ ti, kteří jen utíkají z dluhů, vlastních povinností a neschopnosti žít prostý život a daný osud. Místo toho aby léčili (měnili) sebe, chtějí léčit ty druhé, protože měnit druhé je mnohem snazší než-li měnit sebe.

Snaží se být něčím výjimeční a zamotávat své selhání a slabosti do iluzí o pomoci druhým a k nekonečným sladkým slovům o lásce a světlu. Tito „léčitelé a mistři“ vás obyčejně budou „učit“ ve víkendových kurzech, kde za pár tisíc zaručeně hned další den bude každý moci „léčit“. Jsou to šarlatáni anebo v lepším případě jen hlupáci, kteří se tak snaží přebýt svoji malost, ješitnost či pomatení smyslů. 

Jako názornou ukázku takového konání si níže dovolím uvést „inzerát“, který slibuje po pár dnech nemožné. Bohužel díky takovým je léčba vitálními silami mnohdy vnímána jako šarlatánství a šejdířství. Doporučuji se těmto ezopřekupníkům vyhnout obloukem.

„Během dvoudenního semináře základního kurzu Pranic Healing, podle pravé výuky Mistra Choa Kok Sui, se naučíte všechny potřebné techniky pro léčení fyzických bolestí. Léčit a cítit energii pomocí rukou se naučíme během pár minut.“

Autor

Richard Pochylý

Uzdravit sebe a své blízké může být tak snadné. Přihlas se na kurz pránického léčení v Brně“.
Cena 3250,- Kč
 
 

Opravdových léčitelů je pomálu

Opravdových léčitelů dnes věru není mnoho. Mohli bychom je napočítat na prstech jedné ruky. Ale i tak to neznamená, že biotronika (léčení vitálními silami) nemůže pomáhat, ba naopak. Snad se z tohoto umění časem stane uznávaný a seriózní obor, který v některých případech může zachránit život nemocného lépe, než postupy medicíny chemické. Medicína i bioenergetická léčba by se přece měly vzájemně doplňovat, vždyť to oč tu jde je zdraví pacienta. 
 
Shrnutí základních bodů
1) Léčitel musí mít vrozený dar, ten se nedá naučit (na rozdíl od medicíny) a proto ne každý může léčit.
2)  Léčitel napřed musí měnit sebe a pracovat na své duchovní i hmotné čistotě (poznávat zákonitosti vyššího duchovního řádu a podle nich žít).
3) Zdokonalovat se i ve všech směrech včetně medicíny, anatomie, biologie, somatologie, atd. 
4) Vyladit své síly a být veden tak, aby ideálně (dle jeho rozsahu) mohl pracovat nejen v doplňování sil, ale i práci s magnetickými centry, CNS a další, které nemohou být uváděny veřejně.
5) První pacient přichází na řadu až po plném a harmonickém naplnění předchozích bodů (v nejlepších případech 6 a více let).
6) Léčitel střeží a udržuje čistotu oboru, vzdělávání adeptů patří jen do duchovních škol, které nikdy nedovolí deklasování oboru v dvoudenních „pouťových atrakcích“ (seminářích) zaručujících každému hned druhý den možnost „léčby“.
7) Léčení životními silami nikdy nenahrazuje medicínu a léčitel nekoná proti standardním medicínským postupům.
8) Duchovní služba a pomoc je vždy zdarma (léčitel není překupník). Může pobírat dary pro svoji základní obživu, ale nesmí podmiňovat službu finančním ohodnocením.
 
 
 
Autor článku: Alexandr Ždímal (A-Ž)
6.1.2023 Ponta do Sol