J. Zezulka – mysl se obrátila k pochybným hodnotám

Většina lidí se už dávno nesnaží žít tak, aby ze svého života získala něco pro svoje zlepšení.

Ztratil se jim smysl života, a jejich mysl se obrátila k pochybným hodnotám.

To charakterizuje dnešní dobu.

Josef Zezulka

Komentář od A-Ž

Dnes je tomu přesně 30let, kdy ztratil tíži těla nadčasový filosof a zakladatel biotroniky Josef Zezulka. 

 
Bohužel se málo kdy mýlil a tak se stalo co předpovídal. Mnozí již dávno přestali hledat a snažit se o své zlepšení. Doba přináší mnohé technické a další výdobytky, ale ztrácí se klid a smysluplnost. Lidé jsou do velké míry ovlivněni a deformováni technologiemi, které je pomalu ale jistě ničí. Ovlivňují tak i myšlení a schopnost v plnosti vnímat sebe i život kolem sebe.
 

I žáci a pokračovatelé J. Zezulky selhali a vrátili se tam ( jak předpovídal), kde se přece jen cítí pohodlněji. Zakládají církve kde se prvořadě věří a odklání se k indickým obřadům a deformacím. Místo kritického myšlení věřící upřednostňují pohodlné nechání se táhnout církevní sektou, která nese jeho jméno, ale dávno již ztratila jeho podstatu odkazu. Je to smutná podívaná. 

 
Naštěstí jeho odkaz zůstal v plnosti zaznamenán, a tak ti co opravdu hledají mohou svoji cestu díky jeho poznání a myšlenkám nacházet snáze a harmonicky. Každý ale bude muset jít sám. Takových však zatím bude minimum. Až čas přinese v rytmu Života obměnu a začnou se rodit vyspělejší bytosti. Další vývojový druh po člověku. Zprvu bude co do vnějšího vzhledu k nerozeznání, ale časem se vyvine do své plnosti. Jeho vývojová vyspělost mu nedovolí to co člověk může. Nebude propadat do takové hloubky nerovnováhy a oddělení se od Jednoty. Přirozeně se tak změní doba i hodnoty. Člověk míní, ale Život mění.