NA NIKOHO SE NENAPOJUJTE! – žáci J. Zezulky nám zprostředkovávají jeho důrazné varování (někteří však selhávají)

Na nikoho se nenapojujte! Hluboké vědění můžete najít jen ve vlastním nitru! Dlouholetí žáci Josefa Zezulky (Jaruška Marešová a Jan Mareš) nám zprostředkovávají jejich osobní zkušenosti a varování Josefa Zezulky.

Jan Mareš byl v učení u J. Zezulky ze všech jeho žáků nejdéle. Dostal od J. Zezulky povinnost dál předávat poznání životních zákonitostí. Jan Mareš od Josefa Zezulky dostal povinnost (pověření) dál roznášet poznání životních zákonitostí. Na otázku J. Mareše týkající se léčby bioenergií mu Zezulka odpovídá – „Vy budete jednou léčit lidskou blbost a to je nemoc ze všech nejzávažnější“.

Žáci J. Zezulky (J. Mareš a J. Marešová) nás upozorňují na naléhavé a důrazné varovaní J. Zezulky, abychom se nikdy na nikoho nenapojovali (ani na něj), ale vždy jen na Podstatu (zdroj, Universum, Jednotu, Život..). Je důležité pochopit podstatu cestu druhých – sebe. Iluze však vznikají pokud „průvodce“ nezvládne svoji roli a stane se z něj „duchovní mistr s tisíciletou zkušeností“, kterého vede prvořadě víra a jeho ego.

Zezulka po svých žácích žádal, aby z něj nikdy nic nedělali, aby mu jeho myšlenky zpochybňovali a nacházeli v nich mezeru.. Dobrý průvodce vám ukáže jak najít vlastní cestu (nitro), „duchovní mistr“ vám ukazuje prvořadě své mistrovství a touhu něco znamenat.

O to absurdnější je, že jeden z jeho žáků (T. Pfeiffer, který je i ve videu a též na společné fotce s Janem Marešem a J. Zezulkou) založil církev a pojmenoval ji po J. Zezulkovi (Společenství Josefa Zezulky). Avšak Zezulka neměl rád víru (ale vědění) a důrazně upozorňoval, že se nemáme ladit na jeho osobu. A jak se věřící církve SJZ nechtějí ladit na osobu (J. Zezulky), když je po něm pojmenovaná církev?

Tomáš Pfeiffer tak jde zcela proti vůli J. Zezulky hned v mnoha případech (laděním se na osobu v názvu církve, prvořadou víru, zavedením hledajících do Indie, kde věřící líbají nohy tamnm kněžím, platí desetitisíce za vyčištění karmy atd.), církev T. Pfeiffera (SJZ) je tak v přímém rozporu s vůlí J. Zezulky a jeho učením (myšlenkami). Vazby, které T. Pfeiffer a jeho věřící v Indii na sebe a na celou svoji církev navázaly dodnes (nevědomě) ovlivňují jejich mysl a skutky. Míra zavázání se a otevření se indickým vlivům mnohonásobně překročila všechny hranice a rovnováhu (šlo o stovky rituálů a obřadů, za které věřící SJZ platily a otevřeli se jim po několik dlouhých let v době při samotném založení církve). Každý (třeba i úplně nový člen, který v Indii nikdy nebyl) kdo se jakkoli otevře církvi SJZ se zároveň otevírá i deformovaným indickým vlivům, které tuto církev budou již navždy „tvořit, ovlivňovat a formovat“.

Zezulka své žáky vždy žádal, aby byli kritičtí, aby nevěřili a to ani jemu. Abychom z něj nic nedělali. Správnou cestu můžeme najít jen ve vlastním nitru. Dobrý průvodce (učitel) nám jen pomáhá, abychom jej co nejdříve nepotřebovali a našli svoje vlastní vnitřní vedení.

„Máš-li to štěstí, že potkáš dobrého učitele, dbej jeho rad, ale vždy nejlepším vodítkem bude Tvoje meditace. To je základ i koruna veškerého duchovního snažení. Ta Ti pomůže vyvarovat se omylů, chybných nebo slabých nauk a nevědomých nebo málo vědomých lidí, kteří se ve své samolibosti vydávají za učitele“ Josef Zezulka

„Na duchovní cestě musíme mít sebekritiku a kritičnost vůbec. Musíme vědět, že všechno je tak, jak to je, a musíme počítat i s lidskou vlastností, kde jeden chce být zajímavý, jeden chce kořistit z něčeho, jeden chce být povýšen. To jsou lidské vlastnosti. Naučme se je hodnotit“ Josef Zezulka.

„Nikdy nevěřte a to ani mně, vše kriticky promýšlejte, hledejte rovnováhu“ Josef Zezulka
 
Ti, kteří jsou během života kolem něho (přinašeče) a kteří mají z jeho poučování dělat nauku, ti se také vždy neosvědčí. Obyčejně pak sklouznou zpět do dřívějších vlivů, kde se přece jen cítí pohodlněji“ Josef Zezulka
 
 

Vše má svůj důvod a příčinu..

Co bytost (vědomí), to názor. Co názor, to jiné naplnění odkazu J. Zezulky. Někteří udrží podstatu myšlenek přinašeče vědění, jiní se sklouznou tam kde se přece jen cítí pohodlněji (třeba do struktury církve, kde se prvořadě věří a k deformovaným starobylým kulturám, kde se platí velké částky za vyčištění karmy a líbají nohy kněžím).

Nicméně i kdyby se všichni „svatí či pověření“ zbláznili (selhali), tak vždy platí, že se na nikoho nemáme napojovat a už vůbec na na ty, co se o sobě domnívají, že jsou „duchovními mistry“ s tisíciletou zkušeností a že vás nemanipulují. Ti co se veřejně prohlašují za duchovní mistry se obyčejně vždy též domnívají, že by jste se neměli odvážit uvažovat.. a už vůbec by jste se neměli odvažovat uvažovat o tom, že to víte lépe než oni. Tím vás samozřejmě nemanipulují, protože jsou duchovní mistři s tisíciletou zkušeností a vše má své hranice 🙂

Teď trochu vážněji.. je smutné, co vše jsou někteří schopni ze své ješitnosti udělat a jak daleko se mohou oddálit od rovnováhy a to dokonce i když byli v přímé blízkosti přinašeče vědění, který právě rovnováhu přináší.

Lidé zatím nikdy neudrželi odkaz přinašečů, avšak žijeme v době kdy se na Zemi rodí další vývojový článek po lidech. Šance zde (jak vidíme i ve videu) jsou trochu větší. Nakonec právě žáci J. Zezulky nám ukazují rozdíl mezi lidskými „strukturami a myšlením“ a tím, jak k odkazu přinašeče přistupují zrozenci dalšího vývojového stupně…

Další článek s touto tématikou ZDEVývoj člověkem nekončí – čas se naplnil – Společenství života (spolecenstvizivota.cz)