J. Zezulka – rozdíl mezi vírou a věděním

„Když si začnete přemýšlet.. tak začnete vnikat do toho jak to vlastně je a pak nevěříte, pak víte“

„Zákonitost je všude ve všem stejná, jenom se jinak projevuje podle oblasti – hmoty a nebo ducha, ale zákon je stejný“

„Pokud budete věřit… tak pěstujete sebekázeň“

„Když o tom začnete přemýšlet a začne se to stávat vaši složkou, tak se měníte, měníte svůj postoj“

„Neděláte to a to, jenom protože že se to nesmí, ale neděláte to, protože už jste takoví, už znáte víc“

 

 

Audionahrávka z přednášky J. Zezulky (před rokem 1989)