Já jsem -JE- cesta, pravda a život

J.Z. – Já jsem -JE- cesta, pravda a život

Já jsem – JE – cesta, pravda a život

Komentář od A – Ž

Mnohé dávné a hluboké myšlenky byly postupem času překrouceny a nepochopeny. Mnohé jsou všeobecně známé, ale vlastně málo kdo zná jejich původní znění a pravý smysl.

Žádný vědoucí (Ježíš, Mojžíš, Noe…) by si nikdy nepřál, aby jsme hledali či oslavovali jeho osobu či zrod. Podstatou příchodu vědoucích je vždy a prvořadě snaha dát lidem poznání (pochopení životních zákonitostí a smysl bytí). Možnost měnit tak sama sebe a začít chápat stále hlouběji a blíže k pochopení sebe jakožto součásti celku.

Já jsem – JE- cesta, pravda a život. Nikoli tedy „já“ omezené, nýbrž „já“ vedoucí vnitřní bytost (nitro) do jednoty – jsem vše co jest. Cesta z oddělenosti ega k návratu do jednoty. „Já“ je ve skutečnosti našim jediným a opravdovým domovem. Toto nejvnitřnější „JÁ“ (vnitřní bytost, nitro, srdce..) se nám v jednotlivých inkarnacích ozývá jako vnitřní hlas. Právě změna vnitřního „já“ je cílem aktivní duchovní cesty a podstatou meditací.

Po člověku jsou další a další vývojové stupně, které definuje duch (vědomí) a podle něj se krystalizuje i hmota. Čím více se vědomí blíží návratu zpět do jednoty, tím méně je projev otázkou omezené bytosti a více se stává věcí vědomí a šíře vjemu bez času a prostoru.

Úplným návratem (po mnoha a mnoha vývojových druzích po člověku) bytost přichází na hranici omezení a vědomí „jsem vše co jest“ se navrátí i ke stavu „jsem vše co jest i co není“.  Tímto stavem je ukončen sebe vjem bytosti (jakožto jednotky) a vědomí plně splyne s Podstatou odkud vzešlo.

Podstatou života však není vlastní vývoj bytosti a splynutí do jednoty. Podstatou života je prosté a harmonické Bytí, kde není nižších ani vyšších. Život – Bůh je oživován právě jednotlivými jednotkami, které ač si toho mnohdy nejsou vědomy, vždy byly, jsou a budou jedním vědomím.