Jak rozeznáme „DUCHOVNÍHO MISTRA“?

Jak rozeznáme duchovního mistra?

Rovnovážný „průvodce“ (učitel, mistr atd.) nás vede k tomu, abychom jej co nejdříve nepotřebovali a našli své vnitřní vedení (životní cestu k Jednotě). Jen ve vlastním nitru v rovnováze s poznáním životních zákonitostí můžeme najít napojení na „Celek“ – sami sebe (Jednotu – Boha – Život.. mnoho názvů pro totéž).

Je dobré držet se rad těch, co již své nitro a rovnováhu našli, ale jediným vodítkem a korunou snažení je vždy jen vlastní meditace v rovnováze s poznáním životních zákonitostí (rovnováha citu a rozumu, vše musí být logické a musí na sebe navazovat).

Cesta je jen jedna – měnit sebe. Opravdového „duchovního mistra“ může nejít jen každý sám v sobě, začne-li v tichosti naslouchat hlasu nitra a odváží-li se hledat pravdu a zdůvodňovat si životní zákonitosti, které jsou takové jaké jsou a jsou neměnné.

1) opravdový duchovní mistr o sobě nikdy nehovoří jako o duchovním mistrovi (protože ví, že je zde jen jeden „duchovní mistr – ŽIVOT“).

2) duchovní mistr se neodvolává na „pověření“, ale argumentuje a hledá jen rovnováhu-pravdu (žádná funkce, většina ani „vyvolení“ není zárukou pravdivosti-rovnováhy).

3) duchovní mistr se snaží, aby se každý odvážil uvažovat sám a věděl víc než on (jen vlastní rovnováhou citu a rozumu se může hledající stát samostatným a opravdovým).

4) duchovní mistr neočerňuje druhé, protože ví, že žádní „druzí“ neexistují (jsme Jednota a pokud někdo koná nerovnovážně, pak je cílem rovnováhu opět vytvářet).

5) duchovní mistr si neprotiřečí (duchovní mistr své myšlenky a názory musí sám žít a naplňovat).

6) duchovní mistr nevyžaduje slib jeho osobě, ale nejvyšší Boží existenci, kterou každý může najít jen ve svém nitru (hledající se nikdy nesmí ladit na osobu, nýbrž celým svým nitrem na Celek – Jednotu – nejvyšší Boží existenci – Život).

Opravdový duchovní mistr ví, že žádný duchovni mistr není, protože jediným „duchovním mistrem“ je Život sám (Universum, Jednota, Podstata, Bůh, Celek…).

„Jde o to stát se hybnou silou a pohybovat se sám dopředu. Jestliže budu já něčemu jen věřit, tak se nechávám táhnout jen nějakou vírou. Jakoukoli – dobrou, špatnou, střední, ale nechávám se táhnout.“

……………….

„Kdykoli budeme mluvit o duchovní cestě, vždy budeme zdůrazňovat kritičnost a vždy budeme nechávat jako hlavní fakt, aby člověk přemýšlel, ne aby jen věřil.“

………………..

„Máš-li to štěstí, že potkáš dobrého učitele, dbej jeho rad, ale vždy nejlepším vodítkem bude Tvoje meditace.

To je základ i koruna veškerého duchovního snažení.
Ta Ti pomůže vyvarovat se omylů, chybných nebo slabých nauk a nevědomých nebo málo vědomých lidí,
kteří se ve své samolibosti vydávají za učitele“

……………………….

„Víte, že jsem vám říkával:
Mějte svoji kritičnost!
Rozlišujte, uvažujte!

Není všechno tak, jak se to lidstvu předkládá. Myslím to v těch duchovních věcech.

Je tady hodně naivity, hodně překrouceného a není to vinou těch, kteří to přinesli.

Je to vinou roznašečů a příjemců.

Záleží na tom, aby se každý snažil mít soudnost.“

JOSEF ZEZULKA

Nejlepším učitelem i školou je Život sám.

Na konci se všichni setkáme na začátku. A-Ž – Společenství Života