Josef Zezulka – člověk ve vývoji ještě není příliš daleko

 
„Člověk je ve vývoji tvorem, který ještě není příliš daleko.
Musí si to uvědomit a musí se snažit o to, aby šel dál.
Aby šel dál, musí poznávat zákonitosti a přemýšlet o nich“

Josef Zezulka

 

Komentář od A-Ž

Kdyby člověk měl tolik pokory a poznání, jako má dnes pýchy, bylo by dobře..
Člověk je krizový tvor, ničí vše živé a ještě se domnívá, že je snad pánem tvorstva. Ve skutečnosti však ve vesmíru není hloupějšího tvora, než je člověk. Žádný tvor tak promyšleně a sofistikovaně neničí sebe a vše okolo sebe, co nutně potřebuje pro svůj život.
 
Kdyby si však člověk uvědomil svoji malost, mohl by se stát „velkým“.  Aby člověk mohl najít velikost vlastního ducha (nitra), musí napřed o všem do hloubky přemýšlet, hledat analogii a rozvinout kritičnost. Jen když pochopíme životní zákonitosti a fakt, že jsme zatím někde uprostřed vývoje, pochopíme i kam máme směřovat a co je našim posláním. 
 
Ve skutečnosti jsme vším, vše je projevem ducha a jedné myšlenky. Vývoj pokračuje a duch se rozšiřuje ve směru – „jsem každý, vždy a všude“.
Na konci se všichni setkáme na začátku 🙏

 

Posloupnost poznávání životních zákonitostí od A-Ž

1) Plné zdůvodnění si reinkarnace a nesmrtelnosti ducha
2) Hluboké pochopení faktu, že hodnota každého Života je stejná, jsme to my (vegetariánství)
3) Nejvyšším duchovním stavem je prosté a harmonické (vyvážené) bytí
4) Na aktivní duchovní cestě adept napřed musí rozvinout kritické a syntetické myšlení (architekturu souvislostí)
5) Stále širší a hlubší pochopení sebe jakožto součást celku (ducha – myšlenky)
6) Poznání 4 základních živlů a pendlování bytí jakožto základ života a vývoje všeho co „je“
7) Přechod z poznání a analogie rozumové k citovému myšlení (prožívání citem – meditaci)
8) Rozšiřování ducha i myšlení a bytí v souladu s vývojem – jsem každý vždy a všude
9) Služba celku
10) IE – O – UA – trvání ve věčnosti