Josef Zezulka -DOSTŘEDIVOST – deformované nauky, Indie, mágové (záznam přednášek)

Komentář od A-Ž

Právě odcházíme z šesti-tisícileté dostředivé doby. I velké nauky a lidé obecně se dostředivě soustředili jen na svůj vývoj bez ohledu na celek. Převažovaly dostředivé snahy na vývoj a prospěch jednotlivce bez poznání životních zákonitostí a faktu, že jsme buňkou jednoho velkého těla – Života. Že ve skutečnosti jsme Jednota a každá bytost a vše co je musí být i moji částí. Lidstvu chybí poznání architektury souvislostí – vyšších duchovních zákonitostí.

I velké nauky mnohdy v dobrém úmyslu, ale neznalosti, odváděly člověka od rovnováhy. Například v Indii bylo původní rovnovážné učení vy-oseno a zdeformovalo se do dostředivé a nerovnovážné nauky, kde jsou lidé odváděni od celku a poznání životních zákonitostí. Převažují obřadní rituály, víra a nepochopení sebe jakožto součást celku. Vytratila se rovnováha citu a rozumu. Na místo duchovních praktik vedoucích hledající do jednoty a vědomá „JÁ-VŠE“, zde převážili dostředivé snahy o vlastní blažené stavy a pocity. Vytratila se schopnost žít v harmonii s celkem.

Vždyť právě Indie nám ukazuje, kam se deformovaná filosofie může překmitnout a že pak i hmota kopíruje deformace nauky samé. Jsme svědky nekontrolovaného přelidnění a nutné ekologické katastrofy. I kněží vedou hledající k závislostem na nich samých. Nevedou jedince k samostatnosti, ale naopak ke závislosti a placení za obřady, které mnohdy slibují nesplnitelné. Z původně rovnovážné nauky se právě v Indii postupem času vykrystalizovala deformovaná dostředivá kultura, která je tvořena „pyramidálním systémem“ braní a dávání. Můžeme říci až magií, kde kněží pro svoje magické rituály a obřady čerpají energii nejen z hmotných obětin, ale i ze všech co jsou na tuto „síť“ navázáni.

Avšak nyní přecházíme do doby odstředivé, mnohé projde změnou a revizí. Na prvním místě již nebude jedinec, rodina, národ, ale lidé pochopí, že jsme Jednota. Navíc se zde pomalu rodí i další vývojový článek po lidech, který svojí rovnováhou, přirozenou kritičností a schopností naplnit bytí prostotou a normálností může i lidstvu pomoci. Vždyť tím nejvyšším duchovním stavem je právě prosté a harmonické bytí.

A-Ž

Společenství Života