Cesta dvou trojúhelníků – Vědomá cesta J. Zezulky

Aktivní duchovní cesta, neboli cesta dvou trojúhelníků je cesta vedoucí skrze nalezení vlastního nitra (hlubokého vědomí vnitřní bytosti) a pokračující rozšiřováním vědomí ve směru „JSEM-VŠÍM“. 

Adept tak napřed musí najít svůj střed – nitro – vnitřní bytost (tedy trojúhelník, jehož vrchol stoupá a zužuje se do jednoho bodu). Aby tak z labyrintu světa prošel až do ráje srdce. Jen tak může vědomá cesta pokračovat, jen tak může být vše co adept prochází jeho opravdovým vlastnictvím, které si nese svými dalšími životy.

Vše co je vlastnictvím mozku (rozumu) je v další inkarnaci zapomenuto, naopak vše co jsme prožili a uložili ve své hluboké meditaci (prožitku, vžití se) se stalo našim hlubokým vlastnictvím, které pak skrze hlas nitra promlouvá k našemu vědomí již navždy. 

Druhý trojúhelník, jenž se rozšiřuje z vrcholu (špičky) dál a je zrcadlově obrácený vůči prvnímu, tak značí vědomí, které se již začalo aktivně a hluboce měnit a ROZŠIŘOVAT na „VŠE“.

Cesta dvou trojúhelníků je tedy cestou ve směru – „JSEM – VŠÍM“.

 

Společenství Života

K této cestě je však vždy nutné udržovat rovnováhu (harmonii) citu a rozumu. Tak jako loď potřebuje kormidlo, tak i cit nutně potřebuje znalost životních zákonitostí – rozumové logické zdůvodnění okolního světa a reality.

Víra je málo, člověk musí vědět. Pochopit sebe jakožto součást celku. Pochopit, že hodnota a důležitost každého života je stejná, protože jsme to v důsledku my sami.

A proto není vyšších ani nižších, je jedno BYTÍ – nekonečné a věčné vědomí „JSEM-VŠE“ (IE-O-UA)

A-Ž. Ponta do Sol 21.2.2023

 

Více videí na Společenství Života – YouTube