Jsem

Jsem kapka,

která se vrací do Jednoty oceánu Bytí.

Jsem touhou,
která hledá harmonii a hluboké poznání.
 
Jsem světlo,
které prochází zemí, vzduchem, vodou i ohněm.
 
Jsem,
abych naplnil své bytí radostí ku prospěchu veškerého Života.