Mantra pro věk Vodnáře – ÓM jsem vším, vždy a všude ÓM

A-Ummm (ÓM).

A – oheň, U – voda. Spojení A-U (vroucí klid v nekonečném trvání nitra).

Vše co je projevené (hmota i duch) se skládá ze čtyř základních živlů (E-I-U-A). Obsáhni je a staneš se vším bez času a prostoru v nekonečném teď (O).

E (živel země), I (živel vzduchu), U (živel vody), A (živel ohně)

(A-U..mmm)-ÓM jsem vším, vždy a všude ÓM-(A-U..mmm)

A-Umm jsem(E) vším(I)

Z labyrintu iluzí do ráje srdce

Z bezčasové Jednoty, která trvá v nekonečném „teď“ se oddělilo vše co je i co není. Každá část je součástí jiné části, která se zprvu může domnívat, že je od okolí oddělená, ale ve skutečnosti byla, je a bude s Celkem vždy spojena. Vědomí bytosti putuje mnoha přerody, životy, druhy a stavy vědomí, aby se vývojem navrátilo tam, odkud vzešlo. 

Zprvu se bytostné vědomí považuje za oddělenou jednotku bez smyslu, směru a hlubších souvislostí. Časem se začíná probouzet a plněji chápat, že vše má své zákonitosti a smysl. Postupem a přerody prohlubuje své vědomí zpět k plnému pochopení – jsem vše co jest. 
 
Lineární vnímání Života se prohlubuje ve vjem bez času a prostoru a teprve až vědomí prolomí barieru pustého rozumu a spojí jej i se svým hlubokým vnorem vnitřní bytosti (srdcem-citem), začne vidět svět, takový jaký opravdu je. Realita se rozšiřuje, mnohé slupky se postupně odkrývají až k samému základu, který tvoří čtveřice praživlů (I-E-U-A), ze kterého dalším a dalším dělením vznikla pestrost ducha a hmoty (Života).
 
Vše má své zákonitosti a vše je se vším propojeno. Vědomí putuje ke stále složitější jednoduchosti a čím je vědomí vyspělejší, tím je jeho projev prostší a harmoničtější. Nejvyšším duchovním stavem je prosté a harmonické bytí.
 
Až když člověk pochopí, že zvíře jdoucí na porážku je ve skutečnosti on sám, stane se Člověkem. Bez pochopení sama sebe, není možno jít dál, vždyť kam by taková cesta vedla?
 
Chceš-li změnit svět, změň sebe.
 
 

Společenství Života – Spirit of Life

Je společenstvím všech, kteří hledají rovnováhu citu a rozumu s touhou naplnit své bytí ku prospěchu veškerého života.
 
 
Desatero poznání a zásad společenství Života:
 
Cesta byla, je a bude jenom jedna – to znamená měnit sebe.
 
Nikomu nevěř, vše kriticky promýšlej. Víra je málo, člověk musí vědět.
 
Nejlepší učitel i škola je Život sám.
 
Tím nejvyšším duchovním stavem je prosté a harmonické Bytí.
 
Hledej vždy jen pravdu, rovnováhu citu a rozumu, buď kladnou složkou tvůrčího díla.
 
Důležitost každého života je stejná, není nižších ani vyšších. Proto nikdy nebuď příčinou smrti a utrpení.
 
Každý jsme „pověřený“. Život nás pověřil k Bytí, což není výsada, ale především odpovědnost a radost.
 
Jen plně pochopené a zdůvodněné poznání životních zákonitostí může vést ducha k samostatnosti, rovnováze a dalšímu prohlubování v hluboké meditaci – vlastním nitru
 
Podstata směřování: JSEM KAŽDÝ, VŽDY A VŠUDE – IE O UA
 
Pravdu hledat, mluvit a žít.
 
A-Ž
Ponta do Sol 26.01.2023