NAPOJOVÁNÍ SE NA DRUHÉHO??.. to už ztrácíš sám sebe!

„Napojování na druhýho to už ztrácíš sám sebe“

Jaruška Marešová (dlouholetý žák Josefa Zezulky)

 

Je zde jen jeden „učitel“, jen jedno „vnitřní vedení“, jen ve svém nitru můžeme najít hluboké vědění, jen Život („Bůh“) sám nás dovede do Jednoty.

Je zde mnoho učitelů, mistrů a samozvaných vševědoucích  guru, avšak ve skutečnosti jde vždy pouze o jejich poznání a cestu, které bude jen částečné a z principu lidského vědomí nedokonalé.

Dobrý průvodce (učitel, mistr) vede hledajícího k samostatnosti a k nalezení vlastní a zcela unikátní cesty. Čím lepší průvodce, tím dříve jej žák nepotřebuje a nalézá své vnitřní vedení – svoje unikátní spojení se Zdrojem. 

Teprve až každý najde svoje vnitřní vedení a pevně se propojí s vlastním nitrem, teprve pak nastane mír a řád, protože zde nebudou žádní vladaři a mocní, ale jen jeden – ŽIVOT SÁM (Bůh, Universum, Zdroj, Podstata.. mnoho názvů pro totéž). 

Vždyť nejlepší „učitel i škola“ je především Život sám.

Na konci se všichni setkáme na začátku.

 

A-Ž

Společenství Života