Nejčastější příčinou nemoci jsme my sami..

Ač toto poznání jistě bude pro mnohé velmi těžce přijatelné, drtivou většinu nemocí si způsobujeme my sami. Svým myšlením, životem, stravou, návyky či pohodlností.

Nemoc je tak v jistém slova smyslu voláním našeho těla s prosbou (a to někdy i velmi naléhavou) o změnu. Můžeme též říci, že nemoc je upozorněním na naši vlastní nerovnováhu a ukazuje nám cestu. Cestu k nalezení rovnováhy, sebe a nových úhlů pohledů a způsobů bytí. Pro mnohé, kteří se rozhodli „naslouchat svému tělu“ tak nemoc byla tím největším darem. Pomocníkem při hledání, pomocníkem poznání sebe sama a dobrým průvodcem vlastní hluboké změny.

 
Jít cestou sebepoznání však není snadné. Musíme být připraveni a odhodlání mnohdy zcela změnit své myšlení, zvyky a pohledy na svět. Jistě by bylo jednodušší dát si „pilulku“ a zbavit se volání o změnu, ale Život je moudřejší než člověk a tak si cestu vždy najde. Osobně zde nechci vylučovat i pomoc z venčí (konvenční medicínu atd.), ale podstatou nemoci jsme obyčejně vždy my sami a naše nutná změna. Uvědomíme-li si to a otevřeme-li se Životu, mnohé se nám tak vyjasní a ulehčí.
 
Nemoci (nerovnováhu) tak dle mého poznání můžeme dělit do tří základních skupin: 
1) Hmotné (zde se mnohdy velmi hodí i standardní medicína a její postupy, popř. znalost léčivek atd.).
2) Psychické – duchovní (zde pomáhají např. psychologové, hypnotizéři, harmonické poznání a myšlení atd.).
3) Bioenergetické – nerovnováha vitálních složek (zde může pomáhat např. živá strava, slunce, příroda a ti co mohou své vitální síly modulovat a předávat druhým, tedy léčitelé).
 
Samozřejmě tyto skupiny se navzájem prolínají a ovlivňují. Vždyť hmota je jen obrazem a krystalizací ducha a duch i hmotu oživují vitální síly (duše).
 
Jistě tak můžou mít na naše vědomí (psyché-ducha) velmi negativní důsledky i neharmonické hmotné vlivy. Mezi ně dnes především řadím způsob stravování a to čemu říkáme „moderní technologie“. Elektromagnetické záření (EMF) nás dnes již obklopuje a ovlivňuje v takovém  měřítku, že mu není úniku. Vysílače mobilních operátorů jsou snad na každém rohu a Wi-Fi je pro mladé nutností. Bohužel jsou dnes prvořadé zisky a pohodlnost nadřazeny nad zdraví, takže ke změně nejspíš dojde teprve až když situace bude zcela neudržitelná (což se může stát velmi brzy). Vždyť nárůst zákeřných populačních nemocí je skokový a to i u dětí!
 
V rámci nejvíce negativních „psychických“ vlivů dnes na první místo řadím stres a strach. Obojí je dnes neúměrně a mnohdy záměrně potencováno a člověk tak nemá čas ani prostor na regeneraci a vlastní niterný Život. Utápí se v povinnostech či zběsilým během za hloupostmi a ztrácí tak smysl bytí. Ač si to málo kdo dnes uvědomuje, to čemu věnujeme své myšlení a pozornost, tím se i stáváme. Vědomí nemá hranice stejně jako lidská hloupost (nerovnováha).
 
Život je své podstatě mnohem provázanější a jemnější, než se dnes domníváme a než k němu (i v rámci léčby a prevence) přistupujeme. Poznáme-li pravou příčinu nemoci, poznáme tak i sebe a můžeme se vyléčit (najít harmonii svého BYTÍ).
Kéž by člověk jednou plněji pochopil, že vše co existuje je v důsledku jeho (sou)částí.
 
Rozhodnutí a to čím naplníme svůj Život je jenom na nás.
 
V úctě k Životu A-Ž