Otevřený dopis T. Pfeifferovi (církvi Společenství Josefa Zezulky)

Snad nejen pro ty, co se zajímají či v budoucnu budou zajímat o prostředí a podhoubí vzniku církve SJZ a nejbližších přinašeče vědění J. Zezulky. Tímto zveřejňuji moji snahu (emailovou korespondenci zaslanou SJZ, nejbližším J.Z.  a jeho žákům a pokračovatelům) o narovnání deformací a odklonu nauky od kritického myšlení a hledání vědění v církvi SJZ.

Snad moje úvahy a myšlenky někomu pomohou v jeho promýšlení a hledání souvislostí. Mnohdy je důležitější přemýšlet a sám hledat, než docílit hned tíženého či okamžité celospolečenské změny. Vždyť již jen rovnovážná myšlenka má svoji váhu… to největší a nejmenší, co existuje, je myšlenka.

Otevřený dopis ze dne 30.3.2023

Vážení hledající,

pravda je taková, že Tomáš Pfeiffer a jeho věřící (SJZ) v Indii platí kněžím za vyčištění karmy a rozevírají jim své duše (jak T. Pfeiffer ve videu uvádí, „úcta kterou jim Siddha projevuje zůstane v jejich duších možná až do jejich odchodu“ – J. Zezulka – jde o to stát se hybnou silou a pohybovat se sám dopředu – YouTube).
A tak se vás táži vážení údajní jediní pokračovatelé odkazu a původního čistého zdroje J. Zezulky, opravdu si myslíte, že by J. Zezulka též v Indii platil tamním kněžím za vyčištění karmy, a nebo že se takto odděluje a distancuje od jiných směrů a jejich vlivů (jak žádá J.Z.)? Nebo snad někdo uvěřil iluzi, že ctění původních nauk, odstraňování nepochopení a deformací se koná tak, že se deformací a mimo jiné i plateb za vyčištění karmy sami účastníme?
 
Smutnou pravdou a faktem je i to, že T. Pfeiffer zakládá církev, kde se dle jeho slov a zakládající listiny církve (kde je v preambuli uvedena jen víra) prvořadě věří a sám sebe 30.3.2019  obřadně vzývá jako duchovního mistra s tisíciletou zkušeností (Může zpoplatněný duchovní obřad vyčistit karmu? – YouTube).
A snad i proto se vás táži vážení údajní ochránci čistého zdroje, opravdu si myslíte, že by J.Z. chtěl aby se církev, kde se prvořadě věří a kde se zakladatel církve před davy pasuje za tisíciletého mistra jmenovala po něm, a že se takto naplňuje rovnováha a čistota původního zdroje přinašeče?
 
 
Osobně se domnívám, že založení církve SJZ, kde se prvořadě věří a která směřuje ve svém jménu (Společenství Josefa Zezulky) hledající na ladění se na osobu (a nikoli odkaz) přinašeče je zásadním nepochopením jeho odkazu a smyslu jeho mise. 
 
Stejně se tak se i domnívám, že platba indickým kněžím za vyčištění karmy, nekritické rozevírání se indickým vlivům a nechávání se táhnout tamním knězem je více než velmi vzdálené odkazu J.Z.. A proto nazývat toto konání Velká cesta s Josefem Zezulkou po duchovních místech Indie“ považuji za hrubou neúctu k jeho práci, smyslu jeho odkazu a zásadní nepochopení podstaty jeho myšlenek a přinašečství.
 
 
Poněkud urputná a mnohaletá snaha T. Pfeiffera (SJZ) očernit moje myšlenky a zmanipulovat k obrazu svému všechny okolo něj (např. v obřadní výzvě z roku 2019), je dle mého názoru jen potvrzením faktu, že jsou moje shora uvedené myšlenky pravdivé. 
Propad a odklon SJZ je dle mého názoru pro každého jen špetku kriticky smýšlejícího jedince již tak viditelný a markantní, že buď věřící a zakladatel SJZ najdou odvahu a navrátí se k rovnováze (změní název církve, preambuli, oddělí se od indických vlivů a začnou prvořadě každý sám kriticky a samostatně myslet), nebo nerovnovážná církev (kde se prvořadě věří, ladí se na osobu přinašeče a je v duších věřících navázaná na indické kněží či deformovanou kulturu) potupně a s ostudou skončí v propadlišti dějin a pošpiní tak i jméno a podstatu myšlenek J.Z.
 
Odpovědnost za svůj díl jistě nese každý sám, každý může jen přihlížet nebo v rámci svých osudových možností se snažit změnit a nadlehčit…
 
 
V úctě k pravdě A-Ž 
30.3.2023 Ponta do Sol.
 

Pro úplnost zveřejňuji i předchozí korespondenci

Email 15.3.2023

Vážení, bylo by dobré vyjasnit si ještě pár záležitostí a obzvláště nepříjemnost s paní Měšťákovou.

 
Tedy dovolím si začít s faktem, že v roce 2019 Tomáš „přesvědčil“ (velmi slušně řečeno) paní Přibylovou, aby o sobě v den otevřeného nebe tvrdila (viz. záznam Biovid TV ze dvorku BCSP), že je žákyní a nejbližší J.Z., ale Honza Mareš (který s J.Z. strávil asi tak 100X více času, dostal praktika a pověření/povinnost předávat dál filosofii bytí) má být dle ní (i Tomáše) občasný „navštěvovatel“. 
 
Stejně tak v roce 2019 Tomáš „přesvědčil“ (asi by bylo vhodnější slova hrubě zmanipuloval) Ivanku, když byla uvedena pod záštitou výzvy, která uvádí, že mnou zveřejněné informace nemají s vůlí a odkazem J.Z. nic společného. Ovšem Tomáš asi nevěděl, že na mnoha „informacích“ mnou uvedených se fakticky podílela i Ivanka. Tomášovi se tak povedl opravdu mistrný kousek, kdy zmanipuloval Ivanku k tvrzení, že její informace nemají s vůlí J.Z. nic společného:) .. smutné je ale i to, že se Ivanka zmanipulovat nechala..
 
A tak se asi nikdo nebude ani divit, že jsem předpokládal, že s paní Měšťákovou to bylo podobné. Tomáš ji nejspíše „přesvědčil“ (opět bych použil i jiné slovo), že tvrdím, že není „pověřený“ (což jsem nikdy netvrdil, ba naopak) a pak uvedl jméno paní Měšťákové pod výzvou, která však zahrnovala mnohé další. A tak byla paní Měšťáková uvedena pod výzvou, která tvrdí, že mnou uvedené myšlenky, týkající se například i odklonu do Indie (kde mnozí platí za vyčištění karmy) a založení církve, kde se prvořadě věří a mysl se váže k osobě J.Z, nemá s vůlí a odkazem J.Z. nic společného.
 
Tomáš dle mého názoru tak postavil nejbližší J.Z. proti podstatě odkazu J.Z., protože snad už většina pochopila, že moje tvrzení o odklonu do Indie a nerovnovážném založení církve (tedy celou dobu hlavní kritický směr mých myšlenek) naopak s podstaty učení Zezulky vyvěrají, na rozdíl od konání Tomáše, který právě díky neudržení čistoty (odklonu do Indie a založením církve, kde se prvořadě věří a ladí se na osobu J.Z. v názvu) „pověření“ ztrácí. Tedy přesněji zasvěcení (možnost vnímat pravdu skrze napojení na přinašeče), které vyžaduje naprostou vlivovou čistotu. Ta v Indii zjevně nabyla a nemohla být udržena, stejně tak jako nebyla udržena založením církve (kde se prvořadě věří a kde se věřící ladí na osobu přinašeče v názvu církve). Snad Tomáš možnost napojení ještě neztratil zcela a bude možné vše ještě navrátit a předat dalším. Ale jistě to nebude možné, pokud Tomáš neudělá nutné kroky k nápravě (zbaví se indických vazeb, změní směřování a název církve). Více zde – Přinašeči a (ztráta) pověření – Společenství života (spolecenstvizivota.cz)
 
Tedy v rámci paní Měšťákové a moji předžalobní výzvy bylo mým cílem, aby se paní Měšťáková dozvěděla, pod čím ve skutečnosti její jméno bylo uvedeno, protože prostě nevěřím, že kdyby znala moje kritické myšlenky týkající se Indie a církve SJZ, že by s Tomášem souhlasila a aby v samotné výzvě byla uvedena. 
Nebo si snad někdo opravdu myslí, že by paní Měšťáková souhlasila s tím, aby následovníci J.Z. v Indii platili za vyčištění karmy? Nebo aby prvořadě věřili? Nebo aby se snad v názvu církve prvořadě ladili na osobu přinašeče a nikoli na jeho myšlenky a poznání?
 
Každý ať si popřemýšlí a odpoví sám, v důsledku nejde o to kdo má nebo nemá pravdu, ale jde o to, co pravda je..
Je smutné, že Tomáš tak postavil mnohé proti samotným základům odkazu a myšlenek J.Z., ještě smutnější však je, že do tohoto svého konání zatáhl i paní Měšťákovou (Přibylovou, Zezulkovou), na což jsem nutně musel reagovat. 
 
Tomášovi jsem mnohokráte navrhoval, že se můžeme sejít a vše v klidu probrat. Žádal jsem o domluvu takové schůzky i po Ivance.. ale neúspěšně.
 
Osobně mi nejde jít snad proti Tomášovi (kterého si pro mnohé vážím), ale naopak, snažím se stát u nauky a sloužit. Vždyť každý pověřený bude mít i své „stíny a propady“ a je pak na nejbližších, aby byli schopni tyto propady kriticky vnímat a konstruktivně řešit.
 
V úctě k pravdě A.Ž.
 
 
 
Email 10.3.2023
 

Vážení hledající,

dovolte abych navázal na problematiku „napojení – pověření“ a otázku, kterou jsem položil v předchozím emailu (viz. níže). Jde o problematiku nutnosti čistoty vlivů pro udržení možnosti vnímat pravdu skrze napojení na vědomí přinašeče, kterou byl pověřen a získal T. Pfeiffer. 
Samotné zasvěcení (možnost napojení na přinašeče) je záležitostí složitou i pro samotného pověřeného, protože se tak pověřený stane nositelem vědomostí, které nevyvěrají z jeho bytosti ani vědomí a stupně jeho niterného poznání. Přinašeč svoji silou u pověřeného na-vibruje (rozšíří a prohloubí) jeho bionergetický obal a vytvoří tím kanál, umožňující napojení. Ovšem má to „háček“, toto „zasvěcení“ musí být střeženo v maximální vlivové čistotě (jak uvádí J.Z. – musí se oddělit a distancovat od jiných směrů a jejich vlivů), aby nebylo oslabeno, zamlženo či dokonce ztraceno. Mimochodem zatím vždy tato podmínka nebyla udržena a lidstvo tuto možnost „napojení“ ztratilo. To snad přece všichni víme?
 
Ač si velmi dobře vybavuji, že i Ivanka snad již v roce 2017 (kdy jsem s ní natáčel rozhovor) vznesla myšlenku, že Tomáš dnes již nemá čisté a plné napojení jako mněl v dobách dávnějších, nedovedu si představit, že by našla odvahu mu to sdělit. A to je přece problém, kdo jiný než nejbližší by měli při Tomášovi stát a chránit jeho i čistotu právě svoji konstruktivní kritikou? 
Vždyť by každý na jeho místě nutně a nevyhnutelně chyboval, jsme jen lidé a to zatím není nic moc (z hlediska šíře a rovnováhy vědomí). Tedy chybovat nevyhnutelně musí i Tomáš. Vlastně otázka by měla znít nikoli jestli, ale jak moc a jak daleko se jakýkoli další či jiný pověřený vzdálí nauce a její čistotě. Každý člověk ji vždy i z části zamlží, to je téměř nevyhnutelné. Rozdíl mezi hloubkou a šíří vědění přinašečů a nás lidí je přece tak propastný..?
 
Tedy dovolím si předat svoje vědomosti a nechám na vašem posouzení jejich správnost či omyl.
 
Dle mého osobního pohledu je více než zjevné, že jsme ve fázi, kdy Tomáš přichází o možnost vnímat pravdu bytí skrze napojení na přinašeče (vyhasíná jeho síla a čistota). Je to zjevné a snadno vnímatelné. Budu věřit a doufat, že ji ještě neztratil zcela.
Domnívám se i Tomáš musí cítit ne úplně ve své kůži, mnohdy bude „nemocný“ atd.
 
Tedy proč?
Ten kdo je zasvěcený přinašečem (pověřený) a má osudový dar napojení, ten též bude vnímat více svoji osudovou nerovnováhu či odklon. Netvrdím, že bude znát příčinu, ale bude vnímat důsledky (jako vážnou nemoc, slabost, neschopnost léčby, přednášek atd.). To je snad logické..?
A protože každý pověřený (člověk) má i své nerovnováhy, nutně k tomu dojde vlastně vždy. Otázkou je, co s tím pověřený udělá a najde li odvahu postavit se krom vlivům vnějším i vlastním stínům. Vždyť jen tak může být „napojení“ udrženo i pro genarace další.
 
U Tomáše jsou tyto karmické stíny snad jasné a zjevné, dovolím si je ve stručnosti shrnout:
1) Jako zásadní mlhu a příčinu vyhasínání možnosti napojení (pověření) osobně vnímám indické vlivy, kterým se Tomáš otevřel a které dodnes zamlžují čistotu napojení. Indie je ukázkovou deformací původně čistého učení, kde se zjevně vytratila kritičnost, logika a rovnováha. Vytratila se znalost životních zákonitostí a byla přestřena obřadními rituály a mnohdy jejich zcela slepým vykonáváním, které je dnes již jen odleskem a fragmentem jejich původního významu a obsahu. Hindu je dnes vše, jenom ne rovnovážnou naukou, kde by bylo v rovnováze „věřím jen tomu, co vím“. I proto i vlivy hindu a kněží budou nerovnovážné a zdeformované. To je snad logické?
 
2) Založení církve SJZ, kde je v preambuli prvořadá víra a zcela zde chybí rozum. Preambule (nadpis a úvodní myšlenka) přece z logiky ladí a určuje smysl a směr všech myšlenek následujících. Není tedy ani divu, že se věřící SJZ domnívají, že jsou jako vojáci, co mají plnit i chybný rozkaz a nemají právo mistra upozornit na chybu v něčem zásadním a to i kdyby měli pravdu (jak mi psal pan Kostříž). Dokud v preambuli bude uvedena jen „víra“ nelze očekávat, že zde bude rovnováha. Nebo se mýlím?
 
3) Jméno J.Z. v názvu církve je propadem do dob dostředivých, protože logicky věřící ladí na jméno a osobu přinašeče a odvádí je tak od podstaty a ladění se na nejvyšší Boží existenci. Je zde stejná nerovnováha a deformace, jako mají křesťané, kteří též svoji nauku prvořadě nasměrovali na osobu Ježíše a nikoli na jeho myšlenkový odkaz a nutnost vlastní změny v souladu s vůlí nejvyšší (Bohem, Podstatou, Universem..). Jistě by si to ani Zezulka nepřál a stejně tak jistě přece každý může pochopit, že je tak tato církev laděna na osobu a nikoli na myšlenkový odkaz J.Z?
 
 
Jsem si samozřejmě vědom faktu, že moje myšlenky jsou z principu odmítány. Ale i tak je mojí povinností předat co mám a kdo chce ať přemýšlí, kdo ne, je to jeho právo. Mým cílem je a vždy bylo, aby kritika byla konstruktivní a pomohla celku a možné změně.
Jak už jsem v předchozích emailech uvedl, je mým osudovým úkolem střežit rovnováhu a čistotu nauky. Má to i svoji logiku, protože pokud se nestranně zamyslíte, tak je více než zjevné, že v Tomášově okolí se asi nenajde nikdo, kdo by o jeho krocích vůbec našel odvahu kriticky smýšlet, natož aby jej byl schopen kritice na přímo podrobit a dokonce mu ji i sdělit. I když by to mnohdy bylo velmi potřebné a mohlo by vést ku pomoci. Jsme jen lidé a každý (i pověřený) vždy budeme chybovat. Kdo jiný než pověřený by měl být schopen o svých možných chybách smýšlet a být připraven i na konstruktivní kritiku? Kdo jiný by mohl a měl své chyby i měnit..?
 
V úctě k pravdě A-Ž.
 
 
Email 3.3.2023
 

Vážení hledající, žáci, pokračovatelé a nejbližší J. Zezulky, 

ač sám nejsem nějaký pilný čtenář výtisků Bytí, tady bych si vás dovolil požádat o přečtení si stran 118 -119 u žluté brožury „BYTÍ“. Zezulka tam pojednává o tom, jak lidstvo vždy ztratí možnost vnímat pravdu skrze přinašeče (pověření) a i o tom, co by bylo nutné, aby se tak nedělo…

 
No a já se tě vás tedy zeptám.. myslíte si, že se Tomáš těch sedm (nebo kolik) let v Indii „odděloval a distancoval od jiných směrů a jejich vlivů“? Opravdu si myslíte, že se nemohlo stát to o čem Zezulka píše, že pověření dříve či později vždy ztratí své napojení, protože neudrží vlivovou čistotu a nebo nějak smlouvají?
 
Velmi by mne zajímal váš názor. Pokud ovšem nemáte zájem samostatně a kriticky přemýšlet či vést diskusi, berte tento můj email za bezpředmětný, každý jistě máme svobodnou vůli a nemusíme nic, co bychom nechtěli.
 

Aktualizace – Email ze dne 26.6.2023

Vážený Tomáši Pfeiffere, 

vzhledem k situaci v ČR a dalším velmi nelehkým dějům, které se chystají, je nejvyšší čas začít kriticky přemýšlet, hledat příčiny a možná řešení…

Měl jste téměř 30 let na to, aby jste naučil své žáky a následovníky kriticky a samostatně myslet.
 Místo toho jste je však dle mojí zkušenosti vedl především k nekritickému (někdy až fanatickému) následování „pověření“ kde si dokonce mnozí myslí, že jsou jak vojáci, co musí splnit rozkaz i kdyby byl chybný (jak mi jeden z vašich nejbližších napsal a jak mnozí činí).
 
Dovolím si tak konstatovat, že za to, jak to dnes v ČR vypadá, nesete i vy osobně lví podíl. Mohl jste nadnést dobu a vychovat dostatek samostatně myslících žáků, kteří by byli schopni spoluvytvářet „myšlenkové pole“, které by dnes nedovolilo to, čeho jsme svědky. Na místo toho jste vychoval stádo lehce ovladatelných a manipulovatelných věřících, kteří potřebují svého „pověřeného mistra“, aby jim řekl co mají činit a jak mají myslet.
 
Jakoukoli kritiku vaši osoby jste odmítl z principu jako černotu a ani nepřemýšlel nad podstatou kritiky. Pro vás nebylo důležité co je podstatou kritiky, ale byl pro vás nepřijatelný samotný fakt, že si vůbec někdo dovolil o vašich krocích kriticky smýšlet. 
Jak vzdálené je vaše konání podstatě myšlenek J.Z., který vždy žádal, aby mu nikdo nevěřil a vše každý samostatně a kriticky promýšlel..? 
 
Vrcholem odklonu od J.Z. byly cesty do Indie, kde jste jak smyslů zbavený platil za indické obřady „zaručeně“ čistící karmu a ve svém pádu jste stáhl mnohé věřící a hledající. Vždyť právě Indie je zdárným příkladem nerovnováhy citu a rozumu a odklonu od původní čisté a rovnovážné nauky. Znáte snad v Indii někoho, kdo je schopen kriticky a samostatně smýšlet o životních zákonitostech, podstatě Bytí a vlastních krocích? Poznal jste alespoň jednoho Inda, který by se po těch letech vašeho šíření přiklonil k filosofii Bytí J.Z., odešel od deformovaných indických vlivů a nauky?
 
Založení církve pak dle mého názoru bylo jen logickým a smutným důsledkem vašeho pádu a ztráty napojení. Cožpak by někdo, kdo je při smyslech založil církev a dal do názvu jméno J.Z., aby se tak další generace ladili na jeho osobu? 
Cožpak nevíte, že si nikdy nepřál, abychom se ladili na něj? Cožpak nechápete, že chtěl, abychom své myšlenky a srdce otevírali nejvyšší Boží existenci a podstatě jeho myšlenek? Cožpak si někdo může myslet, že by J.Z. chtěl, abychom prvořadě věřili či slepě a nekriticky následovali „pověřeného“?
 
 
Bohužel tak musím vznést svoji domněnku, že je to z nemalé části vaše vina a odpovědnost, kde se dnes ČR a odkaz J.Z. nachází. Poslední tři roky jasně ukazují, jak nezbytné je kritické myšlení a schopnost samostatně myslet. Blízká budoucnost nám otevře oči ještě více a pokud nedojde k nápravě, staneme se otroky otrokářů, kteří nás budou tak dlouho vykořisťovat a ničit, dokud se nevrátíme k odkazu J.Z. a nestaneme se samostatně myslícími bytostmi. Času však není mnoho.
 
Přeji vám, ať pochopíte, najdete odvahu a sílu připustit si pochybení a nalézt cestu zpět k čistému Zdroji.
Dostal jste od J.Z. nelehký úkol, každý chybujeme, ale ne každý najde odvahu si to přiznat a něco s tím udělat.
Váš pád a stažení celé generace (a dost možná i epochy) je již tak velký, že přece nelze jen nečinně přihlížet a jako „pokorný hlupák“ maskující jen svoji lenost a pohodlnost mlčet. 
 
Kde jsou ostatní žáci? Kde jsou nejbližší J.Z., aby vám řekli do očí co si opravdu myslí? Vždyť já přece dobře vím, co si o vašem konání myslí, ale proč vám nepomohou ve vašem pádu a neřeknou vám jejich názor? Vždyť slíbili J.Z., že budou chránit nauku a pomáhat vám.. Cožpak je pomoc neříci pravdu a nečinně se tak spolupodílet na vašem krystalickém pádu a odklonu? Cožpak tak právě pověření zatím vždy neskončili? Myslíte si, že když pověření ztráceli svoje pověření (napojení), že si toho byli vědomi?
 
 
V úctě k hledání a žití pravdy
A.Ž.
 
 
 
V úctě k hledání pravdy A-Ž