Pokud hledáte „zachránce, Blanického rytíře, Boha a hybatele změn“.. seznamte se prosím.

Pokud hledáte „zachránce, Blanického rytíře, Boha, hybatele změn a světa“.. seznamte se prosím.. (sami se sebou).
 
Nic se nezmění, pokud se nezměníme my..
Nic se nezmění, pokud něco neuděláme my..
Nic se nezmění, pokud si budeme myslet, že to někdo za nás udělá..
Nic se nezměnění, pokud budeme čekat, že se „to“ změní samo..
 
A tak člověk musí vždy kriticky a samostatně myslet, vše si ověřovat, nevěřit ani domnělým autoritám a za pravdu se musí postavit každý sám svým životem a skutky.
Chceme li změnu, musíme jí být a žít celou svojí bytostí.
 
Jistě se mnozí mohou vymlouvat, že za mnohé nenesou odpovědnost či nemohli změnit, ale ať se každý zeptá sám sebe – udělal jsem alespoň to co jsem mohl?
Postavil jsme se za pravdu, rovnováhu a spravedlnost?
 
Změna tak musí být jak vnitřní, tak i vnější. Měnit sebe, své myšlení, poznávání, rozvíjet krityčnost i cit. Na základě poznaného je pak nutné změnit i svůj každodenní život, návyky a zlozvyky. Stejně tak je nutné chránit své právo na život, názor, životní styl. Právo a svoboda každého z nás končí tam, kde zasahujeme do svobody druhého. A ni druzí nám naši svobodu a práva nemohou brát.
 
Nikdo nejsme vyšší ani nižší, hodnota každého života je stejná a to včetně života zvířat či jiných bytostí. Až to lidé pochopí celým svým srdcem a zdůvodní si i rozumem, bude na Zemi dobře. Není „druhých“, jsme to my, jsme Život, jsme jedna myšlenka – Jednota.
 
PRAVDU HLEDAT – MLUVIT – ŽÍT.
A-Ž Ponta do Sol 6.6.2023, Matička Ze-mě