PŘEMYSLOVCI – Germánští otrokáři?

Historie se opakuje tak dlouho, dokud nepochopíme a nezměníme podstatu a kořen stále se opakujících dějů.
Kdo nezná svoji historii, těžko bude chápat architekturu souvislostí příčiny a následku.
Mnohé „programy“ a iluze pramení právě z minulosti a naší neznalosti, kde se naivně otevíráme domněnkám a tradicím, kterým mnohdy vůbec nerozumíme a neznáme jejich vznik či opravdovou podstatu.
 
Není jedno komu otevíráme své srdce či na koho se ladíme a směřujeme naše myšlenky.
Mnohdy jen nevědomě podporujeme děje, která nás mohou ničit či připravovat o svobodu.
Poznej svoji historii, poznáš sebe.
 
 

Otrokáři Přemyslovci

Ač jistě nabourám mnohým jejich iluze, představy či zvyky, je dobré poznat pravdu a fakta. Přemyslovský rod vznikl a „vykvetl“ především díky prodeji otroků. Přemyslovská Praha byla vyhlášeným trhem po celém světě. Ovšem nešlo otroky ledajaké, šlo o Slovany, které tento germánský rod Přemyslovců chytal jako zvěř a vybudoval na krvi a utrpení svoji moc a vliv a byl schopen platit svoji armádu. 
 
Ač jistě mnozí budou ve své hlouposti argumentovat, že je nutné tento fakt vnímat „v kontextu doby“, osobně mi tato myšlenka přijde stejně ubohá, jako ospravedlňovat Hitlera z válečných zločinů v kontextu druhé světové války. Lež je lež a zločin je zločinem bez ohledu na „dobu“ či jiné faktory.
 
Tedy otrokáři Přemyslovci, rod který ne náhodou pochází z anglosaských zemí zotročoval Slovanské obyvatelstvo a podrobil si ostatní Slovanské rody ať už silou nebo rovnou jejich vyvražděním.
 

Zrod a státnost České republiky

Snad nejznámějším kritikem Přemyslovců a jejich konání byl Slavníkovský Svatý Vojtěch, který Prahu opustil právě kvůli Přemyslovskému obchodování s lidmi. Tedy zatímco Svatý Václav kupoval pro své potřeby slovanské otroky, ostatní rody se mohli podřídit, nebo byly předurčeny k zániku.
 
Naše státnost a národ vznikl vyvražďováním, otrokářstvím a neschopností spolupracovat. To je „duchovní genom“ české kotlinu a lidu v ní žijícím.
 
Ti co se hlásí, modlí či směřují své myšlenky k „Přemyslovcům“ tak stále dokola oživují podrobení Slovanských rodů stejně tak jako germánské násilí a otrokářství. Tak dlouho budeme poddaní a otrokáři, dokud nebudeme znát naši historii a budeme se ve své iluzi ladit na ty, co nás zotročují. 
 

Jsme otroci Germánů?

Mnohé situace v dnešní době tak jen zrcadlí naši historii. I dnes jsme v mnohém jako otrokáři germánských (ná)rodů. I dnes naivně a nekriticky věříme, že patříme  na západ (a ne do svého středu). I dnes stále hledáme vnější vůdce, pány, mistry a „krále“. Tak dlouho budeme ovládáni, dokud neovládneme sami sobě a nezačneme si každý vládnout sám. Překonat tuto „rodovou linii“ jež pře-mysl můžeme jen tak, začneme li opět samostatně kriticky myslet, spolupracovat a hledat a žít jen pravdu.
 
 Přemyslovci vnesli do hlubokého nevědomí národa podřízenost, strach, nekritičnost a svár. Je jen na nás, zda li jako společnost svoje kolektivní vědomí pozvedneme a spojíme se. Je jen na nás, zda-li stále budeme čekat na „vůdce a krále ze Západu“, nebo zda-li každý z nás obrazně řečeno najde své království ve svém středu (rovnováze citu a rozumu) a naplní jej ve svém prostém a harmonickém životě.
 

Patříme na „západ“?

Cesta je jen jedna, měnit sebe a hledat harmonii a prostotu ve svém každodenním bytí. Slované se vyznačují především empatií a schopností vnímat život šířeji a nacházet tak harmonii. Snad právě jen Slované mohou opět přinést mír a rovnováhu a to i pro ostatní národy. 
Ale v jednom si můžeme být jisti, mír ani harmonie ze „západu“ nikdy nepřijde, změna jsme my!