Založení Společenství Života – Spirit of Life – 30.3.2022.

Jaký je smysl BYTÍ?


Proč lidstvo i vyspělé kultury opakovaně selhávají a přivádějí nejen samy sebe k destrukci a pádu?

Máme teleskopy a družice, které vidí daleký vesmír… Zkonstruovali jsme mikroskopy, které vidí hluboko do samotného jádra buněk. Ale neznáme sami sebe...


Proč nás ve škole neučí o naší niterné podstatě, psyché a duši?

Co je smyslem vývoje, života, vesmíru a věčnosti?

Kdo jsme, odkud přicházíme a kam nejen naše nitra směřují?

Je vše jen náhoda nebo projevem vyššího a smysluplného řádu?

Je hodnota lidského života vyšší než důležitost a hodnota jiných tvorů?


Je nejvyšší čas zodpovědět si tyto základní otázky…

Je snad už čas najít sám sebe, niternou nekonečnost ducha a bratrství se vším?

 

 

Pro ty co touží Pravdu hledat, mluvit a žít bylo dne 30.3.2022 založeno:

Společenství Života

(Spirit of Life)

 

IE O UA

University

(Sebevzdělávací systém praktické spirituality)

 

Podstata směřování společenství:

Cesta byla, je a bude jenom jedna – to znamená měnit sebe.

Nikomu nevěř, vše kriticky promýšlej. Víra je málo, člověk musí vědět.

Nejlepší učitel i škola je Život sám.

Tím nejvyšším duchovním stavem je prosté a harmonické Bytí.

Hledej vždy jen pravdu, rovnováhu citu a rozumu, buď kladnou složkou tvůrčího díla.

Důležitost každého života je stejná, není nižších ani vyšších. Proto nikdy nebuď příčinou smrti a utrpení.

Každý jsme „pověřený“. Život nás pověřil k Bytí, což není výsada, ale především odpovědnost a radost.

Jen plně pochopené a zdůvodněné poznání životních zákonitostí může vést ducha k samostatnosti, rovnováze a dalšímu prohlubování v hluboké meditaci – vlastním nitru.

 

Hlavní podstata směřování

Jsem každý, vždy a všude – IE O UA

V úctě k myšlenkám a odkazu Josefa Zezulky A – Ž dne 30.3.2022