Vše se hroutí, světlo nezadržitelně prozařuje tmu..

Píše se rok 2023, vše staré se hroutí,  světlo již zcela nezadržitelně prozařuje tmu. Tmu v nás, tmu v našem bytí, každodenním konání, myšlení, návycích i domnělých jistotách..

 
Ať chceme nebo ne, jsme svědky přerodu (nejen) lidstva, který se odehrává jednou za 24 tisíc let. Těžká hmota a dostředivé (sobecké) myšlení je nevyhnutelně nahrazováno poznáním a plnějším pochopením Života a faktu, že ve skutečnosti jsme Jednota (JÁ-VŠE). 
 
Začínáme chápat, že víra je málo a že jen hluboké poznání a pochopení Života nás činí svobodným.
Již nefunguje nechávat se jen táhnout a vést někým, či myšlenkami druhých. Mnozí by rádi zůstali nesvéprávní a jistě budou bránit své „vůdce a guru“ do sebezničení. Avšak mnohým se již rozevírá srdce, prozařují své bytí samostatností a poznáním životních zákonitostí. Kriticky o všem smýšlí, sami hledají ve svém nitru i mysli a nacházejí tak pomalu odpovědi. Začínají poznávat Život (Boha – Universum – Jednotu – Podstatu – Vesmír…) a vnitřně tuší, že zde je jen jeden „vůdce“, který každého vede pouze v jeho nitru. Poznáváme, že jen když budeme v tichosti a hloubi vlastního nitra naslouchat, můžeme najít cestu, odpovědi, naplnění a spojit se tak v jeden Celek. Každý sám za sebe a přece jako hodinky, které neomylně tikají každou sekundu, minutu, dny, roky a vždy ukazují „správný čas a směr“.
 
Staří „mocipáni“ by si ještě chtěli udržet své posty, ale jejich svět se nevyhnutelně hroutí. Žádné peníze, moc, postavení ani hrubá síla nemůže zastavit řeku Života (rytmus Vesmír – vůli Boží). Urputná snaha o udržení svých pozic temné mocipány starého světa přiměje ještě více rozkrýt své plány, způsoby a malost ducha. Bojují o svůj život.. marně. Buď se přidají ke světlu (Jednotě) nebo se propadnou do temnoty vlastní mysli a budou zažívat své konání na sobě tak dlouho, dokud neprozřou.
 
Světlo bytí prozařuje každičký kousek stvoření a tak i naše mysl a programy projdou značnou změnou a zkouškami. Vše co jsme si tak zesložitěli se navrátí k jednoduchosti. Prostota bytí je pramenem Života ke kterému se lidstvo navrátí a tím vyrovná svoji nerovnováhu a momentální pád. Hodnota každého života je stejná, vždyť „každý“ jsem ve skutečnosti já sám.. jsme jedna energie, jsme jedna myšlenka.
 
Život se pod tlakem nové energie a světla navrátí k rovnováze a harmonii. Nic z toho co ve hmotném světě nahromadíme nemá smysl, vše co se stane vlastnictvím srdce je našim věčným vlastnictvím v dalších životech. Jen rovnováha citu a rozumu vede bytost k naplnění. Jen soulad s veškerým Životem může vést lidstvo dopředu a k radosti. Z labyrintu světa do ráje srdce. Věda i náboženství se spojí v jedno poznání a pochopení BYTÍ.
 
Slunce je náš zdroj, Slunce bude tím, co napřed zničí to staré a temné, aby následně a v jiné frekvenci a vibraci určilo další pokračování a směr Života. Tak jako potopa světa v dávných dobách, tentokrát vše prozáří exploze Sluneční (vesmírné) energie. Nikdo neunikne, nikdo nemůže smlouvat. Jen harmonická mysl a srdce (vědomí) přežije… To je zákon Života, to je mysterium bytí.
 
JSEM KAŽDÝ – VŽDY A VŠUDE
 
A-Ž Ponta do Sol 3.4.2023