Světlo v roce 2022?

Rok 2022 bude především rokem vztahů, vzájemných vazeb, hledání rovnováhy a harmonie.

Jakkoli se nás bude snažit odvádět a rozptylovat vnější svět, to podstatné se vždy odehrává v nás samých.

Jakákoli reakce, událost či situace je jen zrcadlením nás samých a naší schopnosti chápat život ve své rovnováze a harmonii. Mnohé osudové události nám přinášejí jen nutné životní zkoušky a z nich plynoucí možnost hlubokého poznání a porozumění Životu.

Tím nejlepším učitelem a školou je Život sám a tak je dobré mít úctu a pokoru před jeho lekcemi, které pokud najdeme odvahu, budou i tím největším dobrem pro nás samé a v důsledku i pro naše okolí.

Abychom mohli hledat rovnováhu, je dobré (a nutné) vždy plně pochopit i ty druhé. Pochopit jejich strachy, obavy, pravou příčinu jednání a myšlenek, vedoucí je k činům a dějům, které se následně mohou dotýkat i nás samých. Nenajdeme-li pravou příčinu konání, jen stěží nalezneme porozumění, rovnováhu a cestu k vzájemnosti.

Domněnky, iluze, představy či snaha vidět druhé jen ze svého úhlu a bez hlubšího porozumění vždy nevyhnutelně povede k nedorozumění, střetům a rozkolům.

I kdyby druhý měl snad být nepřítelem a prahnul po něčem  nízkém, bez porozumění jeho záměru a pravého důvodu konaní jen stěží najdeme cestu a rovnovážné řešení.

Rok 2022 bude také rokem ztráty iluzí a slepé víry v „autority“. Nevyhnutelným probuzením lidstva za pomoci cíleného a urputného tlaku a manipulace domnělých autorit, které bezostyšně sledují jen své temné cíle a záměry. Ovšem tím nejdůležitějším poznáním probuzeného lidstva snad bude pochopení, že zrůdnosti konání mocných a jejich úplatných slouhů jsou mnohdy obrazem jen nás samých.

Lidstvo každý rok usmrtí 150 miliard živých bytostí (které chováme v naprosto nepřirozených podmínkách, dopujeme je vakcínami, trýzníme celoživotními lockdowny), co pak by i oni neměli nárok na harmonický a radostný život? Copak jsme my lidé snad něco více, že máme právo takto konat?

Rok 2022 bude rokem pochopení, že nestačí chápat (bránit svobodu a práva) jen sebe, ale že se vždy musíme snažit pochopit i ty druhé (a to nejen člověka, ale Život jako celek).

Jen tak lze  najít rovnováhu, jen tak lze najít harmonii a cestu k vzájemnosti.

Ilustrace A-Ž

V roce 2022 nám hvězdy přinesou též poměrně silný duchovní aspekt v podobě konjunkce planety Jupiter s Neptunem v Rybách. Ti, co pochopili, že harmonie a rovnováha jsou především stavem vlastního nitra a myšlení, mohou díky příznivým vlivům prohloubit hlubinu bytí do nekonečné šíře vědomí. Tedy do jediné reality Života, která se nachází v nekonečnosti Bytí vlastního nitra a vědomí – JSEM KAŽDÝ, VŽDY A VŠUDE.

Ti, co zatím hledají „portály a vyšší energie“ z vnějšku či ve vnějším světě, jen stěží využijí hvězdný potenciál a energie, které jsou ve skutečnosti „portálem a vyššími energiemi“ ukrytými v nás samých.

Jak může slepec vidět barvy? Jak můžeme najít ve vnějším světě to, co v nás samých ukrývá se?

Ilustrace A-Ž