T. Pfeiffer a SJZ – NÁS VEDE ŠIVA (komentář A-Ž)

Fragmenty vědění ve starobylých kulturách

V každé starobylé kultuře či náboženství obyčejně vždy i dnes můžeme najít fragmenty původního čistého a rovnovážného poznání. Ale stejně tak v každé starobylé kultuře v průběhu věků došlo k deformacím a k odklonu od rovnováhy (překroucení a ztrátě plného pochopení životních zákonitostí).

Je jistě dobré ctít starobylé kultury (tedy poznávat prapůvodní čistý zdroj), ale jistě by nebylo moudré otevírat se či se aktivně zúčastňovat na deformacích o odklonu od rovnováhy u stávajících kultů či jejich rituálů a obřadů.

 

Indie – Šiva

Indie nám toho může být příkladem, původně harmonické učení se postupem věků vykrystalizovalo v nerovnovážné kulty a obřadní rituály. Co se v těch sektách v Indii děje? Jakým naivnostem se tam věří? Za tisíce vám slibují vyčištění karmy?
 
Ač Šiva původně představoval (byl symbolem) samotný prazáklad Života – čtveřici základních živlů v projevení (rozdělení) i spojení (vše co je i co není, neustálý vznik a zánik Života v dechu vesmíru a veškerých destrukčních i konstrukčních procesů bytí atd.), postupně se vykrystalizoval mnoho odnoží a deformovaných zvyků a obřadů. Mantry měly původně sloužit jako zdroj vědomostí, které by tak ulehčovaly hledajícím pochopení (naladění se) znalostí těch, kteří poznali prazáklad bytí (vědění-védy). Avšak jako vždy i zde se postupem času vytratila původní znalost a smysl. Zbyl jen odlesk (fragment), který se zamlžil v průběhu věků.
Dnes jsou obřadníci i jejich mantry jen prázdnou a bezednou nádobou, která nemá obsah ani smysl. Obřady se staly zpoplatněnou magií (prodejem odpustků), která již není snahou o hlubší a hlubší pochopení zákonitostí života, ale staly se nástrojem osobní vůle a nízkých cílů (vlastního blahobytu, prospěchu a povrchních hodnot). V lepším případě jen prázdným obřadem, který hledajícího z principu nemůže vést k rovnováze (citu a rozumu). Obřadník není nositelem znalostí a tak pro hledající nemůže být ani světlem (zdrojem rovnovážného poznání). Potřebuje jejich energii a vzniká tak pavučina vazeb a vzájemných závislostí za kterou se mnohdy skýtají i nepěkné entity, které tak parazitují na lidské pohodlnosti a naivitě.
 
Tedy ladit se dnes na tyto deformované obřady by jistě nevedlo k rovnováze natož k pochopení životních zákonitostí. Je dobré pochopit, že tento zesílený chybný vliv pěstovaný lidstvem dlouhou dobu by mohl skrze podvědomí zkreslovat i naše vědomí (schopnost rozlišovat a čistě vnímat realitu).

 

Dostředivost – nerovnováha

Cílem se dostředivě stal jen člověk, jeho vlastní prospěch a vývoj bez ohledu na celek a poznání životních zákonitostí. Již dávno se vytratila rovnováha, již dávno se zapomnělo na původní čistý zdroj a nutnost vlastní změny ke které vede jen hluboké poznání a rovnovážné bytí v souladu z celkem.
 
Ač se T. Pfeiffer a jeho církev (SJZ) snaží vydávat za pokračovatele J. Zezulky, bohužel tomu tak již dávno není. Zezulka neměl rád prvořadou víru natož deformované starobylé kulty, které se ztratili v obřadních rituálech, kterým dnes již nikdo nerozumí. Rovnováha citu a rozumu byla narušena, dochází tak stále k hlubším deformacím a duchovním pádům a to jak v Indii tak i v církvi SJZ.T. Pfeiffer by měl zvážit přejmenování církve tak, jak ve skutečnosti je, tedy Společenství T. Pfeiffera a nikoli společenství J. Zezulky. Žádný opravdový žák a pokračovatel J. Zezulky by se veřejně neprezentoval jako Guru či duchovní mistr s tisíciletou zkušeností, a už vůbec by hledající nezaváděl k deformovaným obřadům a vlivům, které skrze podvědomí zakalují vědomí.
 
Cožpak si opravdu věřící T. Pfeiffera myslí, že by Zezulka někomu platil za „vyčištění karmy“? Nebo, že by k tomuto kupčení s odpustky vedl své žáky? Cožpak nepochopili, že karma se „čistí“ poznáním životních zákonitostí a vlastní změnou?
 

Ztráta pověření

Josef Zezulka zasvětil (tedy svoji silou a rozsahem rozšířil průtok magnetických sil) T. Pfeiffera, ale ten na sebe v Indii navázal cizorodé a deformované vlivy, čímž toto zasvěcení (tedy i průtok léčivé vitální složky) zdeformoval. Tyto zdeformované vlivy a vazby na indické entity tak nyní T. Pfeiffer ve své neznalosti předává svým pacientům při léčení a stejně tak i věřícím při žehnání.
 
Společenství Života považuje použití jména J. Zezulky v názvu církve T. Pfeiffera (SJZ kde se prvořadě věří a nekriticky rozevírá indickým deformacím) za hrubou neúctu a odklon od myšlenek i odkazu J. Zezulky.