Víra vede vždy jen k závislosti, vědění k samostatnosti.

Nacházíme se v přelomové době, ještě nikdy v naši historii lidstvo neprocházelo „probuzením“ v takovém měřítku jako nyní. Na druhou stranu, ještě nikdy jsme nebyli tak blízko naprosté nesvobodě a totalitě zosnované pár samovládci, kteří se snaží probuzení lidstva překazit a získat moc nad všemi státy, jejich vládami a obyvatelstvem.

„Autority“, jak jsme je znali, ztrácí svou sílu a opodstatnění. Každý z nás musí sám najít cestu, poznání, zkušenost. Již se nelze spoléhat na druhé. Již se nelze spoléhat na církev, víru, vědu, doktory, učitele, politiky, vládu..

Již nelze věřit, nelze se jen nechat někým „táhnout“. Otevírá se cesta a nutnost, aby se člověk sám stal hybnou silou. Aby se stal plně vědomým – pochopil životní zákonitosti na základě vlastní zkušenosti, prožitku a znalosti smyslu Bytí.

Víra nás učila být závislými a pasivními, spoléhali jsme se na „svaté písmo“ vědce, domnělé autority, vzdělávací systém, důvěru v politiky… To vše nás však dělá jen plně závislými. To byl smysl těch, kteří tvořili „víru“ v systém.  Systém, který nikdy nebyl v souladu s Životem a jeho zákony.

Doktoři nás neučí jak být zdraví, učitelé nás neučí jak chápat Život, Kněží nás neučí jak se stávat Bohem – stále máme jen prosit a věřit. Věda nezkoumá, co je duše, a politici neslouží životu a lidem, ale jen sobě.

Avšak jsme to my a jen my, kdo musí převzít odpovědnost a plně se zorientovat ve svém životě, směřování i vlastním nitru.

Rovnováha citu a rozumu. Pochopení světa a Života ve svém pravém smyslu a určení – PROSTÉM BYTÍ.

Jen naše niterná a hluboká zkušenost a prožitek v rovnováze se znalostí řádu Bytí a jeho smyslu  Života nás vyvede z pádu lidstva zpět ke spolupráci a míru.

Přichází nový vliv a „doba“, ta bude tvořena Věděním. Opravdové vědění nás dělá samostatnými bytostmi, které jsou samy tvůrci „Života“. Bytosti, které aktivně tvoří celou svou duší, duchem i myslí.  Rovnováhou citu a rozumu. Podstata samostatnosti je vědění, které vyžaduje hlubokou niternou zkušenost – prožitek.

Cesta niterné aktivity – též aktivní duchovní cesta – otevírá nové možnosti ducha a vědomí.

Není čas. Vše, co bylo, je i bude, trvá v nekonečném TEĎ.

Marně hledá bytost ve vnějším světě, co jen ve vlastním nitru najde…

 JÁ VŠEMU V KLIDNÉM NADŠENÍ

JEDNOTA VYVĚRAJÍCÍ Z NITRA BYTOSTI