Všichni chybujeme..

Nezapomeň.. my všichni chybujeme!

Ale značně se lišíme v tom, zda-li si chybu umíme přiznat či dokonce ji i změnit.
 
 
 
A tak lituji všech, co se bojí vlastní nerovnováhy, chyb či omylů. Co raději budou trvat na svém, než aby otevřely dveře a mysl novému, lepšímu, rovnovážnějšímu a radostnějšímu.
 
Vždyť vlastně celý život je o poznávání vlastních chyb a hledání rovnováhy. Podstatou nejen lidského Života (vývoje) je nerovnováha a snaha o nalezení rovnováhy. 
 
Životní cesta bez poznávání a hledání pravdy by byla značně nudná, šedá a plytká. Dovedete si snad představit, že bychom všichni měli pravdu, byli bychom bezchybní a ve všem zcela vědomí. Že už nebylo co objevovat? Co měnit a hledat?
 
A tak děkuji vesmíru, že žiji právě teď, kde je toho tolik co poznávat, měnit a hledat.. děkuji za vlastní chyby a možnost je objevovat a s pomocí vesmíru (Života, Boha, Universa, Podstaty..) prolnout světlem poznání.
 
 
A-Ž