Založení organizace (právnické osoby) a členství – Společenství Života z.s.

Tímto jakožto zakladatel (předseda správní rady) s pokorou a radostí uveřejňuji založení a slavnostní zahájení organizace (právnické osoby):

Společenství Života z.s.

Datum vzniku: 30.3. 2012 (Brno)

Datum slavnostního zahájení pro širokou veřejnost: 30.7.2023
Datum zápisu do spolkového rejstříku: 4.8.2023
A-Ž

Podstatou směřování společenství je prvořadě rovnováha citu a rozumu,

poznávání (žití) dle životních zákonitostí a rozvoj kritického myšlení.

Znakem společenství je květ Života (BYTÍ) – znak aktivní duchovní cesty (já-vše).
 
Snad tato organizace bude ku prospěchu všem co chtějí naplnit své bytí harmonií ve službě celku od A-Ž.
Ač samotná organizace a její stanovy určují rámec a „myšlenkový gen“, tím nejdůležitějším budou vždy především samotní členové společenství a jejich aktivní vývoj (vlastní změna) a naplňování bytí v harmonii s Životem, stanovami společenství a nejvyšší Boží existencí – vyšším duchovním řádem. 
 
Společenství Života z.s. vychází a v rovnováze (citu a rozumu) se snaží naplnit podstatu filosofie Bytí J. Zezulky. A to nejen myšlenkově (duchovně), ale i v samotných stanovách a preambuli (tedy i formálně). Tímto je Společenství Života z.s..první a k dnešnímu dni jediná státem schválená organizace, která v rovnováze a čistotě (bez vazeb či deformovaných vlivů starobylých kultur a náboženství) ctí a naplňuje podstatu filosofie bytí přinašeče vědění Josefa Zezulky.
 

Členství v Společenství Života má dvě roviny: 

1) „Vnitřní“(nosnou), kde každý člen bratrstva (společenství) musí sám v hlubokém vnitřním vroucím klidu dne 30.3. („den otevřeného nebe“) přísahat a slíbit věrnost zásadám společenství, nejvyšší duchovní existenci a rovnováze bytí. Adept třikrát vyřkne přání:
„Toužím a závazně slibuji celým svým vědomím a bytím sloužit Společenství Života“.
 
Samozřejmou podmínkou členství je čistota bytí (vegetariánství, abstinence alkoholu či jiných drog atd. viz např. článek odkaz ZDE).  A též „desatero poznání a zásad Společenství Života viz. níže video).
 
2) „Vnější“(formální) – členem Společenství Života z.s. se může po vnitřním slibu stát každý dle stanov Společenství.