Život je velmi proměnlivý …

Josef Zezulka – Bytí – životní filosofie

je zde více forem a každá je proměnlivá 🙂

J.Z. o životě, který je vždy a všude, jen má jinou formu