Změna jsme MY!

Jsme součástí života, jehož podstatou je změna – vývoj

Nacházíme se v době přelomových změn, vše se změní, nic nebude jako dříve. I člověk se bude muset pod tlakem Života a nového „vlivu“ změnit.

V historii lidstva zatím převažoval „boj“, každý jedinec, rod, národ chtěl získat „více“ především jen pro sebe…

 

Vláda a „moc“

Vládci a (ne)mocní jsou jen obrazem nás samých, zrcadlem našich skutků, myšlení a života..

Chceme-li změnu, musíme měnit především sebe!

Jsme svědky řízené sebedestrukce, ale nehažme vinu na druhé (stát, deep state, politiky, korporace, zdravotníky atd.). Vše je součástí života, který nám tak ukazuje a zrcadlí jen naše činy a myšlení!

Podívejme se na vlastní životy – naše směřování mnohdy ovládá především honba za penězi a majetkem.

„Ekonomika“ vládne našim životům. Ale položme si otázku: „Neměla by ekonomika být podřízena Životu?“

Proč se z nás stali otroci systému, kteří slouží iluzi o nutnosti hromadění „věcí“, které v důsledku vůbec nepotřebujeme?

 

Každý tvor má své poslání

Zdá se mi, že jsme již dávno ztratili smysl Bytí, již dávno jsme přestali mít radost z práce, každodenních maličkostí i života.

Proč?

Zapomínáme, že nejsme pány tvorstva. Zapomínáme, že každý tvor, když ztratí své poslání, ztrácí i své opodstatnění a „ochranu“ (radost a naplnění).

Zapomněli jsme, že našim posláním je podporovat veškerý Život!

Příroda i Život je tvořena rovnováhou. Kdykoli se jakýkoli tvor či druh vymkne své přirozenosti a rovnováze, musí nutně dojít k nápravě (a to někdy velmi bolestně) – nic není náhoda.

nic není náhoda…

 

Život každé bytosti má stejnou hodnotu

Nikdy  v historii života nebylo jedním tvorem způsobeno tolik utrpení jako nyní.

Každý rok usmrtíme v naprosto nepřirozených podmínkách 150 miliard bytostí (zvířat).

Nemyslíte si, že i ony touží po naplnění svého života (poslání) ve svobodě, radosti a přirozenosti??

Zkuste se celou svou bytostí vžít do jednoho takového zvířete a sami si odpovězte, co byste na jeho místě chtěli vy?

A taky se třeba zkuste vžít do toho, jak by bylo na Zemi, kdyby bylo toto obrovské každodenní utrpení a vyzářená energie strachu a zmaru (doslova živící démony a entity zla) nahrazeno podporou Života. Dovedete si to představit?

Nastalo by to, na co mnozí tisíce let čekají? Ale „samo“ nic nepřijde – změnit se musíme MY!

Každý z nás může změnit víc, než si myslí. Stačí se podívat na to, „co máme na talíři“. A přitom je právě tato změna tím nejdůležitějším krokem v historii lidstva!

Změna jsme MY!

 

Bez vlastní změny se nic nezmění

Vše je energie, vše vibruje ve dvojnosti. Zákon rovnováhy (zákon života) každému nadělí jen to, co sám vytvoří.

Čas je jen vjem nedokonalého lidského vnímaní, které se zatím neumí přiblížit realitě Života (bezčasovému Bytí v neustálém Teď).

Události a činy, které jsme vytvořili, se nám dosud vracely a zhmotňovaly v „čase“ (mnoha životech) rozloženě. Mnohdy pak nechápeme rány osudu a událostí, jichž jsme v důsledku byli sami tvůrci.

Ale to, čemu říkáme „čas“, se může změnit. Naše odpovědnost za vlastní činy a myšlení se může začít projevovat okamžitě bez časové prodlevy. Možná bude právě tato změna v podobě okamžitého zhmotnění „příčiny a následku“ (zákonu rovnováhy) určovat „čas“ a Život nejen na Zemi.

TEĎ jsme Jednotou – každý tvor, bytost, rostlina je naší součástí, není nižších ani vyšších – jsme Život.

Cokoli uděláme „druhým“, děláme sami sobě.

PODSTATOU „BOHA“ JE ŽIVOT!

Je jen na nás, čemu dáváme sílu, podporujeme-li zmar a utrpení, nebo začneme naplňovat naše poslání –

SLOUŽIT VEŠKERÉMU ŽIVOTU – ROVNOVÁZE BYTÍ

není vyšších ani nižších – hodnota a důležitost života každého tvora je stejná