Nejlepší „učitel a škola“ je Život sám

 

IE O UA

UNIVERSITY

„Nejlepší učitel a škola je Život sám“

Dne 29. 3. 2021 byla podána žádost o registraci ochranné známky (duchovního symbolu)

IE O UA   UNIVERSITY.

Tento duchovní symbol byl stvořen pro ty, co hledají pravdu a chtějí ji žít, mluvit a vždy naplňovat vlastním bytím.

Znak (duchovní symbol) má spojit a podpořit v úsilí bratry a sestry, kteří jdou aktivní cestou vnitřní změny (nejen) dle životní filosofie Bytí (Josefa Zezulky). Znak členy spojuje, avšak pouze vnitřní změna a život sám mu dává sílu. Znak se stává živým právě a jen prostým a rovnovážným bytím ve směru hledání a žití

jsem každý, vždy a všude.

Podstatou cesty je hledání hlubokého poznání (vlastní niterné citové zkušenosti v rovnováze s rozumovou analogií uplatněnou vlastním prostým Bytím), daleko od slepé víry a ukáznění se dle padlých vykladačů písma či věrouky.
Bratrstvo má své učitele (průvodce), avšak ti nejsou kazateli či „jedinými pověřenými“, jejich úloha je především snaha napomoci  hledajícímu k nalezení vlastního nitra. Tedy schopnosti v hluboké a nekonečné tichosti svého srdce uslyšet hlas nejvyšší Boží existence, který nás vždy jako jediný vedl, vede a povede cestou k jednotě a bratrství.

Ti, kteří by snad o sobě hlásali, že jsou „jedinými pověřenými“, ve své slepotě nejspíše ještě nepochopili, že každá bytost, duch a část stvoření je pověřena tím  nejvyšším, protože vždy byla, je a bude jeho nedílnou součástí. Nemoudří jsou ti, co se z vlastní iluze prohlašují za „pověřené mistry“ kryjíc tak jen touhu vlastního nerovnovážného ega a vlastní iluzi o své jedinečnosti a výjimečnosti, která je ve skutečnosti jen pádem nerovnovážného ducha.

Temná Šelma hmoty a slepé víry pokusí se ještě zmocnit darů poznání a lidských možností ducha. Ale čas pro temnotu již vypršel, Vodnář svým jarním světlem prozáří tmu a rodící se vyspělí duchové poznají nerovnováhu padlých pověřených (samozvaných mistrů) a sami ve svých nitrech najdou cestu a pravdu.

Nový platonský rok se započal, stoupá z temnot hmoty ke světlu ducha a harmonii Bytí v tisíciletém království rovnováhy.
JSEM KAŽDÝ, VŽDY A VŠUDE.

IE O UA UNIVERSITY
Platónský rok