Církevní sekta T. Pfeiffera

Tomáš Pfeiffer založil více jak 20let po úmrtí J. Zezulky svoji církevní sektu SJZ pro ty, co chtějí prvořadě věřit. Což je jistě jeho právo, ale jistě není jeho právo pojmenovat tuto svoji sektu po J. Zezulkovi (Společenství Josefa Zezulky), který prvořadou víru neměl rád, protože hledal a přinesl vědění (poznání životních zákonitostí).

Bohužel se tak naplnily slova J. Zezulky, že pověření žáci obyčejně vždy selžou a vrátí se tam, kde se cítí pohodlněji. V tomto případě se žák J. Zezulky T. Pfeiffer vrátil k deformovaným církevním strukturám odcházející doby Ryb, kde se prvořadě věří a též se rozevřel nerovnovážným indickým vlivům, což bylo příčinou ztráty zasvěcení (přetržení možnosti léčit a vnímat pravdu skrze napojení). Navíc uvedení osoby Josefa Zezulky (a nikoli podstaty myšlenky jeho filosofie) v názvu sekty SJZ věřící nutně povede k ladění se na jeho osobu (což by si nikdy nepřál a je v naprostém rozporu z jeho učením a přáním) a nikoli na myšlenky a podstatu jeho filosofie. 

Církevní sekta SJZ tak za ty léta vykrystalizovala v kult prvořadého uctívání Guru (zakladatele T. Pfeiffera) a mnozí žáci se považují dle jejich vlastních slov jako vojáci, co plní jeho rozkaz i kdyby byl nesprávný. Odklon od kritického myšlení a rovnováhy je v církvi T. Pfeiffera natolik markantní, že spojovat tuto církevní sektu T. Pfeiffera s podstatou odkazu J. Zezulky by jistě bylo zavádějící a značně povrchní. Samotné jméno si jistě může dát do názvu každý, ale to oč tu jde je obsah a směr, kterým by vždy v rámci filosofie bytí J. Zezulky mělo být směřování k rovnováze citu a rozumu, kritickému myšlení a poznávání životních zákonitostí (vědění).

Jak se zakládala církevní sekta T. Pfeiffera

1. Musíš ostatní přesvědčit, že jsi něco víc.

Že jsi duchovní mistr, kterého vše učil velmistr a že jsi tu již tisíce let. To vše musíš sdělit tak, aby nikdo nepoznal tvojí snahu o manipulaci. Jen opravdový „mistr“ najde cestu jak obelstít a zfanatizovat davy.

2. Odnauč lidi kriticky myslet a samostatně uvažovat.

Nesmí se odvážit samostatně uvažovat, natož uvažovat, že by snad mohli vědět lépe než ty. Jen ty jsi pověřený a jen ty jediný máš právo pochopit a znát životní zákonitosti.

3. Udělej z hledajících věřící a založ církevní sektu.

Víra nevyžaduje pochopení ani vlastní snahu. Věřit se dá bez rozmyslu či logiky všemu a všem. Kdo věří, ten nehledá hlubší pochopení sebe ani kriticky vše nepromýšlí. Věřící je ideální a poslušný člověk přesně pro tvé potřeby a ješitnost.

4. Schovávej a přenes odpovědnost za veškeré své činy na jiné.

Třeba na Ježíše nebo Boha. Přesvědč věřící, že veškeré tvé činy jsou jim jakoby posvěcené a tudíž jsou tvé kázání bezchybné. Nikdy nepřiznej chybu a to i kdyby byla sebevětší a zcela zjevná, guru nikdy nedělá chyby. Není důležité co říkáš a jestli je to pravdivé a rovnovážné, důležitější je to, že jsi pověřený a tím jsi nezpochybnitelný.

5. Oslavuj a aplausem při svátcích veřejně celebruj své mistrovství.

Použij ke svému cíli nejvěrnější, ať tě veřejně celebrují a přede všemi vzývají. Ostatní se pak bez rozmyslu přidají k pohodlnému stádu. Přesvědč je, že jen ty jsi hlasem „božím“, ostatní tě potřebují a nejsou nikdy schopni sami najít cestu.

6. Dosáhl jsi mistrovství, je z tebe guru.

Nikdo z tvých přívrženců se ani náznakem neopováží uvažovat. Dosáhl jsi cíle a vrcholu uctívání, nikdo už samostatně neuvažuje, jsi jejich Bohem pověřený vůdce. Máš právo po vzoru indických kast nosit oranžové sárí, tvoji věřící na důkaz naprosté podřízenosti pouze bílé.

7. Čistíš druhým karmu

Tvé mistrovství dosáhlo nebeských výšin, čistíš jim karmu, kážeš z patra ostatním co a jak mají činit. Nic z toho co kážeš se však netýká tebe, ty jsi GURU, nepotřebuješ žít podle toho co kážeš druhým.

8. Udržuj u věřících strach

Označ veřejně každého kdo by s tebou nesouhlasil či samostatně uvažoval za černotu, fanatika a psychopata. Tím i u ostatních vybuduješ strach. Nikdo tě nebude zpochybňovat, nikdo si nedovolí ani náznak kritiky. Tvoji věřící budou jako vojáci, co by z duchovního hlediska považovali na pováženou upozornit tě na chybu v něčem zásadním, a to i kdyby měli pravdu. Tví vojáci tě budou zcela nekriticky následovat kamkoli, odváděj je pravidelně k deformovaným kultům, kde se věří čemukoli a kde je společnost rozdělena do kast.

Gratuluji, stal se z tebe nesmrtelný GURU.

Společenství Života děkuje T. Pfeifferovi a jeho věřícím za učební materiály.

Pro úplnost zveřejňujeme i vyjádření věřícího z nejužšího vedení církevní sekty T. Pfeiffera:

„Tedy když si žák vybere svého učitele, měl by mu do určité míry důvěřovat, i když by někdy byly jeho pokyny chybné, podobně jako i voják plní rozkaz, i když může být nesprávný. Je tedy z duchovního pohledu velmi na pováženou upozornit učitele na chybu v něčem zásadním, i když by měl žák pravdu.“

Zdroje videí – BIOVID TV

Společenství Života považuje konání církevní sekty T. Pfeiffera za smutné selhání  a

naprostý odklon od myšlenek a odkazu J. Zezulky.

Bylo by čestné přejmenovat církevní sektu (Společenství Josefa Zezulky) po svém zakladateli T. Pfeifferovi.

Josef Zezulka neměl rád prvořadou víru ani deformované starobylé kulty kde se v průběhu staletí již dávno vytratila rovnováha.

„Já sám nemám rád víru, já mám rád vědění, víra je málo, věřit mohu čemukoliv, ale tím neobjevuji tu velkou životní zákonitost, nepoznávám to jak to vlastně je“

„Koukejte kolik je na světě sekt ve všech náboženstvích. Ať je to křesťanství nebo indické. Co se v těch sektách v Indii děje? Jakým naivnostem se tam věří? Můžeme se potom divit, že velmi vyspělý člověk bude materialista?“

Josef Zezulka