Členství (desatero poznání a zásad) v Společenství Života

Cesta byla, je a bude jenom jedna – to znamená měnit sebe.

Nikomu nevěř, vše kriticky promýšlej. Víra je málo, člověk musí vědět.

Nejlepší učitel i škola je Život sám.

Tím nejvyšším duchovním stavem je prosté a harmonické Bytí.

Hledej vždy jen pravdu, rovnováhu citu a rozumu, buď kladnou složkou tvůrčího díla.

Důležitost každého života je stejná, není nižších ani vyšších. Proto nikdy nebuď příčinou smrti a utrpení.

Každý jsme „pověřený“. Život nás pověřil k Bytí, což není výsada, ale především odpovědnost a radost.

Jen plně pochopené a zdůvodněné poznání životních zákonitostí může vést ducha k samostatnosti, rovnováze a dalšímu prohlubování v hluboké meditaci – vlastním nitru.

Podstata směřování: JSEM KAŽDÝ, VŽDY A VŠUDE – IE O UA.

Pravdu hledat, mluvit a žít.

V úctě k myšlenkám J. Zezulky

A-Ž 30.3.2020 Ponta do Sol

Členství v Společenství Života

Členem Společenství Života se může stát každý, kdo touží hledat rovnováhu citu a rozumu a naplnit své poznání prostým a harmonickým bytím ku prospěchu veškerého Života. Členství není zjevné, ale je závazné. Člen naplňuje desatero poznání a zásad především vlastní změnou a životem. Poznané nabízí jen těm, co touží po pochopení životních zákonitostí a kteří jsou již připraveni na cestu vlastní vnitřní aktivní změny. 

Vstup do společenství se koná vlastním vnitřním přáním a touhou být součástí Společenství Života. Nejvhodnější datum je 30. března – v den duchovního spojení Života. Adept se utiší ve svém nitru a celou svojí hloubkou a nadšením se vžije do desatera poznání a zásad Společenství Života.

Člen se zodpovídá jen nejvyšší Boží existenci (Vesmíru, Universu, Jednotě, Podstatě..) – IE-O-UA.

Více ZDEZaložení organizace (právnické osoby) a členství – Společenství Života z.s.