Duchovní parazité a pyramidální systémy

Nacházíme se v „bodě zlomu“, kdy odcházíme z dostředivé a velmi deformované doby jejíž podstatou jsou pyramidální struktury moci a ovládání. Vidíme to jak ve hmotě, tak v duchu. Hmotné pyramidální systémy snad není potřeba více představovat, protože za poslední léta se nám „globalisté“ ukázali v plné nahotě a my sami (ať chceme nebo ne) jsme do velké míry otroky, kteří musejí odvádět více jak 50% svých zisků do rukou „otrokářů“. Nadnárodní korporace, banky i politické systémy vykrystalizovali do čiré zrůdnosti a každý kdo má otevřené oči vidí jak na nás „mocní“ tohoto světa parazitují a denně nás sdírají z kůže. 
 
V duchovních směrech je to do velké míry podobné, jen se tyto pyramidální struktury a entity (parazité) mnohdy kamuflují jako „služebníci či kněží“, kteří z naivních věřících čerpají především životní energii. 
Krystalickým příkladem (který je obdobný i pro mnohá další náboženství) takové „energetické pyramidy“ nám může být hindu (Indie). Z původního rovnovážného učení (hindu je staré deseti-tisíce let) se postupem času v rytmu střídání dob vykrystalizovala deformovaná „duchovní pyramidální síť“ na kterou jsou navíc napojené nehmotné entity a parazité. Tato síť je potencována miliony lidí po tisíce let, takže je velmi propracovaná, hluboká a velmi temná. Vytvořil se zde zrůdný nehmotný „EGREGOR„, který má obrovský dosah a sílu.
Avšak ve své podstatě je tato entita a deformace velmi jednoduchá a pokud chápeme podstatu rovnováhy, snadno pak pochopíme příčiny a způsoby jak získává energii a zatemňuje mysl svým nebohým „ovečkám“.
 
Jak parazité a nehmotné entity nejčastěji získávají své „dárce“ a nic netušící ovečky?
1) Pokud si (a ne málo) zaplatíte, tak vám slíbí že za vás zařídí „nemožné“ („vyčarují blahobyt“, partnera nebo snad i vyčistí karmu)
2) Ze začátku se opravdu mnohé z toho co naslibovali i částečně (jakoby) děje (aby si vás získali a vy jste se plně otevřeli, čímž si vás zavážou)
3) Uvedou vás do stavů, které sami neovládáte a nemůžete si je navodit (podobnost s drogami)
4) Pomalu, ale jistě si vás zaháčkují a vytvoří závislost
5) Z prvotní euforie se pomalu a skrytě stává noční můra
6) Toužíte se opět cítit tak příjemně jako na začátku a už ani nevnímáte, že vás to ničí 
7) Tak jako parazité v těle, tak i nehmotné entity ovládají (částečně) vaši mysl a konání
8) Váš vliv (deformace či energetičtí parazité) a vazby se rozšiřuje (aniž by jste si to uvědomovali) na vaše okolí a známé 
9) Ošálení a energeticky vysávání nejste schopni rozklíčovat pravou příčinu úbytku energie a ponížení osudové osy (nemoci a těžké životní události, které se stále zhoršují)
10) Paradoxem je, že stejně jako drogově závislý, tak i takto ovládaný jedinec bude chránit své náboženství a iluzi dokud nebude zcela na dně, nemocný a bez energie (možnosti obhajovat a stále věřit své iluzi a démonům)
 
Hindu je ryzím příkladem jak se dá ovládat mysl a získávat naivní věřící. Z původně rovnovážného učení, kde bylo poznání životních zákonitostí v rovnováze s citem a schopností pronikat v meditacích do podstaty dějů a zákonitostí se po tisíce let vykrystalizovala silně deformovaná nauka. Ta se zvrhla k jednostrannosti „citu“ a víry. Tedy v rituálně obřadní náboženství využívající mantry a magické obřady, které dříve byly v rovnováze s poznáním rozumovým, ale nyní jsou již jen odleskem a nerovnovážným fragmentem původního poznání. Vytratila se zde rovnováha citu i rozumu (věřím jen tomu co vím) a odklonila se od celku (já – vše) k dostředivosti (vlastnímu prospěchu na úkor celku). Tato nerovnováha se zrcadlí i ve hmotě a tak není divu, že právě v Indii nalezneme naprostou neúctu k přírodě (míra znečištění je zrůdná) a naprostou nekontrolovanost porodnosti (přemnožení), které nutně, dříve či později, vyústí v katastrofu. Každý by si měl položit otázku jak by mohla tato krystalická indická neschopnost udržet si hmotnou rovnováhu býti rovnovážná duchovně (?)
 

Deformovaný pyramidální systém „braní a dávání“

Hindu (a většina stávajících náboženství a jejich obřadů) uvádí účastníky a věřící obřadů a rituálů do stavů a energií, které však nejsou v rovnováze doplněny věděním a vytváří tak závislost. Stejně jako drogy tak uvedou do stavů a pocitů, které jsou i zprvu velmi příjemné, ale nejste to vy, kdo je ovládá a řídí. Nerovnovážná nauka tak z principu vytváří závislosti, vazby a nesamostatnost. Potřebujete kněze či obřadníka, aby vás uvedl do těchto „slastných stavů“, které sami neumíte navodit. Avšak tento slastný stav budete toužit zažívat znovu a ani si nevšimnete, že se stáváte plně závislým. Stejně tak jako drogově závislý postupem času uděláte cokoli jen aby jste opět zažili ten krásný „stav“. 
 
Tento fakt si už neuvědomují ani samotní obřadníci a kněží, kteří jsou ve skutečnosti řízeni nehmotnými entitami a parazity, kteří je využívají jako „prostředníky“. Ani samotní kněží nečerpají ze svého nitra a poznání (vědění), ale pro navození stavů využívají starobylé mantry a rituály, které jim (a účastníkům) tyto stavy navodí. Zákonitě tak vychylují se sebe i účastníky obřadů, kteří se jen zaváží do pyramidy braní a dávání (závislostí a vazeb).
Tato pyramidální síť kde na vrcholu jsou velmi nepěkné nehmotné entity má své „pravidla a řád“. Čím výše jste, tím více berete z ostatních jejich vitální životní síly (Indie má velmi propracovaný kastovní systém, kde nižší kasta dodnes například nemůže jít na taneční parket s vyšší kastou atd.). Obřadníci a kněží (kteří jsou nejvyšší kastou) tak mohou využívat energii druhých (oveček) pro svoje „kejkle a dostředivou magii“. Nižší kasty jsou jim již tisíce let plně podřízené. Ovšem nemyslete si, že kasty jsou jen v Indii. I u nás (v ČR) jsou jistým způsobem „kasty“ a pyramidální systémy. Máme zde například „vědce, odborníky“, kteří nás „zaručeně vedou“ a pokud budete nekritičtí, dopadnete stejně jako věřící v Indii. Vždyť víra v „zázračnou pilulku nebo Tečku“ (za kterou si samozřejmě musíte zaplatit) není o moc jiná než víra naivních indických věřících. O církevních kněžích co vám říkají jak máte myslet a že „Otec a syn Boží“ je jen jejich (dokud zde nebyla Bible, tak zde Bůh nebyl) nemluvně.
 
Avšak tento systém se s příchodem nastupujícího odstředivého vlivu „vodnářského jara“ hroutí. Pyramidální (vnější a dostředivý) systém „braní a dávání“ přestává mít sílu a nastupuje „bytí“ (vnitřní vedení ve směru já-vše). Braní a dávání sledovalo především vlastní (osobní) prospěch (vlastní vývoj, osobní potřeby, prioritně jen svoji rodinu, majetek atd.). Staré dostředivé (nerovnovážné) pyramidální systémy tak potřebují doplňovat ztráty energie a vlivu. Aby si vás získali pro svoji „energetickou pyramidu“ vyzkouší vše, dopřejí vám zprvu například příjemné stavy či „nadlehčí osudovou osu“ nebo „přivolají“ partnera či blahobyt. Ovšem háček je v tom, že jen zprvu, aby jste se otevřeli a stali se nekritičtí (a ovladatelní). Uvěříte tak a propadnete (rozevřete jim svoje emoční pole – nitro) nevědomosti (a závislosti). Tento ubohý trik a prvotní „ovlažení“ bohužel mnohé ošálí a zatemní mysl nejednomu věřícímu. Oni si vás potřebují získat, potřebují, aby jste se rozevřeli a mohli vás navázat. Evropský človíček tyto triky a nehmotné entity nezná a ani netuší, co vše umí udělat a jak moc následně mohou ovládat mysl a obírat vás o energii. Stejně tak jako parazité hmotní, kteří umí ovládat vaši mysl, chutě atd. Tyto nehmotní parazité a entity z duchovního světa „vidí“ co si přejete a jaké máte slabosti. Vždy zacílí právě na tyto místa. Získat si (naivního) člověka je snazší, než by si někdo mohl myslet. Tak jako křesťané ještě nedávno prodávali odpustky, tak i Hindu za nemalý peníz „zaručeně“ slíbí nemožné. Vyčistí vám karmu, zaručí blahobyt, přivolá partnera atd. Je to velmi naivní, ale účinné..! Lidé by si přáli, aby to vše za ně někdo udělal, aby se měli (bez námahy) dobře a nebo aby je někdo táhl a oni sami nemuseli přemýšlet a hledat pravdu. 
 
Starý systém „braní a dávání“ mohl být (a často byl) vázán na vnější „pyramidu“ (zkušenost a znalost někoho jiného, nějaké náboženství, církev, guru, mága atd.). Nastávající odstředivá doba bude více vázána na vlastní zdroj (nitro) a rovnováhu citu a rozumu. Bude vyžadovat kritičnost a logiku (vlastní poznání, niternou zkušenost a aktivitu). „Jsem jenom to co mám ve svém nitru (v rovnováze s věděním) a co naplním svým bytím“.

 

Jak se zbavit parazitů a nehmotných entit?

Smutné je, že zbavit se těchto vazeb, parazitů a entit není vůbec snadné a že se tyto vazby a entity umí rozšiřovat i na vaše okolí. Na každého (třeba rodinného příslušníka, partnera atd.) s kým máte bližší vztah se mohou tyto nehmotné entity též navázat a obírat je o životní energii.  Někdy si tito parazité nechají některé jen jako „prostředníky“ (zdánlivě se bude cítit dobře), kteří ve svém okolí šíří vazby na tyto entity a parazity. Může se tak stát, že ten co třeba byl v Indii a otevřel se kněžím sám není obírán o energii, ale obírání jsou následně jeho blízcí a ti co zná či na ně má nějakou vazbu (třeba i v zaměstnání). Takto obíráni (doslova vysáváni) o svoji energii postupem času mohou začít být nemocní a to jak ve hmotě, tak v duchu (vážné psychické nemoci atd.). Nic netušící tak přicházejí o svoji životní sílu a jen těžko se těchto vazeb a entit budou zbavovat. 
 
I když by jste pochopili příčinu a rozklíčovali zrůdnost pyramidálních systémů, parazitů a nehmotných, nebude snadné se jich zbavit. Budete se muset sami změnit a přestat být závislí a nerovnovážní. Samozřejmě zprvu je nutné se zaměřit na vazby (entity) a v rámci možností je zcela omezit a vyčistit. Oddělit se a distancovat se od všech těchto vlivů, náboženství, entit a myšlenkových proudů. Sám se stávat rovnovážným a samostatným. Neočekávat, že nás nějaký kněz uvede do stavů nebo, že nám vyčistí karmu (za nás udělá práci a naši změnu). Uvědomit si svoji naivitu a pohodlnost (dostředivost). Není lehké se zbavit hmotných parazitů v těle, natož těch nehmotných… ale vše má své řešení, jen nepočítejte s tím, že to bude hned a že se tak stane „samo“. Avšak vše špatné je k něčemu dobré a síly rovnováhy a dobra jsou vždy silnější než temnota a nerovnováha. Pochopíme-li deformace odcházejících dostředivých pyramidálních systémů, můžeme se snadněji vrátit k rovnováze a vlastnímu nitru (vnitřnímu vedení ve směru „já – vše“). Najděte svůj střed (nitro), přemýšlejte, hledejte ve všem logiku a prostotu. Vše důležité má (a měl) člověk vždy u sebe.
 
Závislost si člověk tvoří sám a sám se jí musí zbavit. Pokud budete hledat pomoc u druhých (průvodců či terapeutů), musí vás vždy vést k samostatnosti, ovšem takových pomocníků je dnes věru velmi málo. I ti co si myslí, že vás k samostatnosti vedou často mají své nerovnováhy (karmické vazby) a výsledkem je opak) vaše, nebo jejich závislost). Člověk by měl převzít odpovědnost sám za sebe a vždy sám vše kriticky promýšlet, ověřovat si a nenechat se nikým a ničím „táhnout“. Stát se sám hybnou silou vyžaduje odvahu, značné úsilí a čas.. Nakonec to jediné a správné vedení má každý v sobě. Nikdo vás nemůže vést, ale snad jen pomoci, aby jste našli sebe a své vlastní vnitřní vedení.
 
Cesta je jenom jedna, to znamená měnit sebe. Bez vlastní změny myšlení a nitra se nic nezmění. Žádná zázračná „pilulka ani guru“ vás neučiní zdravým a rovnovážným, to dokážete jen vy sami. Bohužel 99% náboženství či filosofických směrů je dnes nerovnovážných (deformovaných) a tak člověk musí být velmi kritický a opatrný v tom komu rozevírá své nitro a kým se nechá vést. Většina starobylých kultur a náboženství (filosofických směrů) vychází ze stejného (původního rovnovážného) zdroje, ale časem (smlouváním a úpravou k obrazu svému) byla silně deformována (měněna) a je dnes doslova v rozporu s původním čistým zdrojem. To se děje vždy, tedy i dnes, kdy dle mého poznání velmi vyvážena filosofie Bytí (poznání životních zákonitostí) Josefa Zezulky je překroucena jedním z jeho pokračovatelů (T . Pfeifferem a církví kterou založil a kde dle jeho slov prvořadě věří – SJZ). Na konci se všichni setkáme na začátku, jsme Jednota.