Category: Články

Blog

PŘEMYSLOVCI – Germánští otrokáři?

Historie se opakuje tak dlouho, dokud nepochopíme a nezměníme podstatu a kořen stále se opakujících dějů.Kdo nezná svoji historii, těžko bude chápat architekturu souvislostí příčiny

Read More »
Blog

Vědomý VÝVOJ VĚDOMÍ 3-6-9

Podstata Boha je Život. Život je faktickým projevením Boha, a tak není nižších ani vyšších, protože důležitost každého života (byť i té nejmenší části projeveného

Read More »
Blog

Vědomá cesta hlubokého vědomí

https://youtu.be/GvMs7cTABT4 Vědomá cesta Z labyrintu iluzí do ráje vědomí Život ti ukáže cestu Adept duchovní (vědomé) cesty je obyčejně vždy přiveden k nutnosti „hledání“ nějakou

Read More »