Category: Články

Blog

Hledejte pravdu!

Nikdy nehledejte člověka (*Ježíše, svaté, pověřené či jakoukoli osobu), hledejte pravdu (*pochopení životních zákonitostí a smysl Bytí)! Proto vám říkám: Myslete, mějte svoji kritičnost, naučte se

Read More »
Blog

Vina roznašečů a příjemců…

Víte, že jsem vám říkával: Mějte svoji kritičnost!Rozlišujte, uvažujte! Není všechno tak, jak se to lidstvu předkládá. Myslím to v těch duchovních věcech. Je tady

Read More »
Články

Víra a vědění aneb „loď a kompas“

Cit (víra) je obrazně řečeno naší „lodí“, vědění je „kompasem“,bez kterého každá loď (vnitřní bytost) dříve či později narazí či ztroskotá vrozbouřeném oceánu Života. Dokud

Read More »
Blog

OSUD

OSUD VŠE co bylo, je a bude, trvá v nekonečném TEĎ. Aby mohlo něco „být“, musí se oddělit z nekonečné Podstaty (Jednoty). Bytostný vývoj (vědomí)

Read More »