Category: Nezařazené

Blog

PŘEMYSLOVCI – Germánští otrokáři?

Historie se opakuje tak dlouho, dokud nepochopíme a nezměníme podstatu a kořen stále se opakujících dějů.Kdo nezná svoji historii, těžko bude chápat architekturu souvislostí příčiny

Read More »