Tag: být kladnou složkou

Blog

Jsme národ povolných otroků?

Náš národ má mnohé dobré charakteristiky, dispozice a opravdu mnoho šikovných a moudrých lidí, ale stejně tak nás charakterizují některé slabosti a nerovnováhy, které u

Read More »
Blog

Člověče, co vlastně hledáš?

https://www.youtube.com/watch?v=sc-XJVW3yMY Člověče, hledáš snad peníze, moc, slávu?.. ale nic z toho si sebou na druhý břeh nevezmeš. To vše tu jednou zanecháš, to vše je

Read More »
Blog

Jak lidstvo ztrácí vědění a rovnováhu?

https://www.youtube.com/watch?v=vfp2MZ7oVm0&t=25s Každých 2000 let se cyklicky na Zemi rodí „přinašeči“ hlubokého poznání (vědění) životních zákonitostí. Pomáhají nám k pochopení sebe sama a aktivní vlastní vnitřní

Read More »
Blog

VĚDOMÍ od A-Ž

https://www.youtube.com/watch?v=o7t0GwYX1mA Pochopit strukturu vědomí je nutným krokem k pochopení sebe sama a vlastně i Života jakožto celku. Vždyť vše co nás potkává filtrujeme našim vědomím

Read More »
Blog

Cesta dvou trojúhelníků od A-Ž

https://youtu.be/AMegbfpH-X4 Aktivní duchovní cesta, neboli cesta dvou trojúhelníků je cesta vedoucí skrze nalezení vlastního nitra (hlubokého vědomí vnitřní bytosti) a pokračující rozšiřováním vědomí ve směru

Read More »