Tag: být kladnou složkou

Blog

Jak lidstvo ztrácí vědění a rovnováhu?

https://www.youtube.com/watch?v=vfp2MZ7oVm0&t=25s Každých 2000 let se cyklicky na Zemi rodí „přinašeči“ hlubokého poznání (vědění) životních zákonitostí. Pomáhají nám k pochopení sebe sama a aktivní vlastní vnitřní

Read More »
Blog

VĚDOMÍ od A-Ž

https://www.youtube.com/watch?v=o7t0GwYX1mA Pochopit strukturu vědomí je nutným krokem k pochopení sebe sama a vlastně i Života jakožto celku. Vždyť vše co nás potkává filtrujeme našim vědomím

Read More »
Blog

Cesta dvou trojúhelníků od A-Ž

https://youtu.be/AMegbfpH-X4 Aktivní duchovní cesta, neboli cesta dvou trojúhelníků je cesta vedoucí skrze nalezení vlastního nitra (hlubokého vědomí vnitřní bytosti) a pokračující rozšiřováním vědomí ve směru

Read More »
Blog

Může prána healing ublížit?

  Léčitelský obor obecně je dnes v plenkách a tak sebou nutně nese i různé porodní bolesti. Ač je obor léčení vitálními silami (bioenergií) jedním z

Read More »
Blog

LÉČITELSTVÍ – Josef Zezulka

https://youtu.be/kNuAGdab5PA Úvod do LÉČITELSTVÍ – citace J. Zezulky Léčitelství je především umění, na rozdíl od medicíny, která je vědou.Medicína se dá naučit, léčitelství se naučit nedá. Každý člověk

Read More »
Blog

Všichni chybujeme..

Nezapomeň.. my všichni chybujeme! Ale značně se lišíme v tom, zda-li si chybu umíme přiznat či dokonce ji i změnit.   A tak lituji všech, co se

Read More »
Blog

Jsem

Jsem kapka, která se vrací do Jednoty oceánu Bytí. Jsem touhou,která hledá harmonii a hluboké poznání. Jsem světlo,které prochází zemí, vzduchem, vodou i ohněm. Jsem,abych naplnil své

Read More »