Tag: být kladnou složkou

Blog

Vědomý VÝVOJ VĚDOMÍ 3-6-9

Podstata Boha je Život. Život je faktickým projevením Boha, a tak není nižších ani vyšších, protože důležitost každého života (byť i té nejmenší části projeveného

Read More »
Blog

Vědomá cesta hlubokého vědomí

https://youtu.be/GvMs7cTABT4 Vědomá cesta Z labyrintu iluzí do ráje vědomí Život ti ukáže cestu Adept duchovní (vědomé) cesty je obyčejně vždy přiveden k nutnosti „hledání“ nějakou

Read More »
Blog

Hledejte pravdu!

Nikdy nehledejte člověka (*Ježíše, svaté, pověřené či jakoukoli osobu), hledejte pravdu (*pochopení životních zákonitostí a smysl Bytí)! Proto vám říkám: Myslete, mějte svoji kritičnost, naučte se

Read More »
Blog

OSUD

OSUD VŠE co bylo, je a bude, trvá v nekonečném TEĎ. Aby mohlo něco „být“, musí se oddělit z nekonečné Podstaty (Jednoty). Bytostný vývoj (vědomí)

Read More »