Tag: kritické myšlení

Blog

CESTA SPOLEČENSTVÍ ŽIVOTA

https://youtu.be/4d7BH0o5-Qc CESTA SPOLEČENSTVÍ ŽIVOTA Najdeš-li rovnováhu citu a rozumu.. najdeš sebe. Vše co bylo, je a bude trvá v nekonečném „TEĎ“. Nejvyšším „duchovním stavem“ je

Read More »
Blog

Jak rozeznáme „DUCHOVNÍHO MISTRA“?

https://youtu.be/1yghSd6JZxs Jak rozeznáme duchovního mistra? Rovnovážný „průvodce“ (učitel, mistr atd.) nás vede k tomu, abychom jej co nejdříve nepotřebovali a našli své vnitřní vedení (životní

Read More »
Blog

Přinašeči a (ztráta) pověření

https://youtu.be/vfp2MZ7oVm0 Každých 2000 let se cyklicky na Zemi rodí „přinašeči“ hlubokého poznání (vědění) životních zákonitostí. Pomáhají nám k pochopení sebe sama a aktivní vlastní vnitřní

Read More »
Blog

Je víra synonymum pro „cit“?

Slovo víra má mnoho obsahů a stavů (významů). Je zde víra slepá, víra naivní, víra hluboká, plytká, rozumová a mohl bych jistě pokračovat. Ale to

Read More »
Blog

Žáci a pokračovatelé J. Zezulky

https://www.youtube.com/watch?v=InhrfeBvU7g Ivanka Zezulková (neteř Josefa Zezulky) a Jan Mareš (dlouholetý žák J. Zezulky) v dokumentu Společenství Života z roku 2017 hovoří o mnohých zásadních tématech

Read More »