Tag: čisté vnímání

Blog

PŘEMYSLOVCI – Germánští otrokáři?

Historie se opakuje tak dlouho, dokud nepochopíme a nezměníme podstatu a kořen stále se opakujících dějů.Kdo nezná svoji historii, těžko bude chápat architekturu souvislostí příčiny

Read More »
Blog

Vědomý VÝVOJ VĚDOMÍ 3-6-9

Podstata Boha je Život. Život je faktickým projevením Boha, a tak není nižších ani vyšších, protože důležitost každého života (byť i té nejmenší části projeveného

Read More »
Blog

J. Zezulka o víře?

Josef Zezulka neměl rád víru (a to jakoukoli – střední, dobrou, špatnou), měl rád vědění (životní zákonitosti). Snažil se předávat vědění, aby se lidé nenechali

Read More »